חיפוש טיולים ומסלולים
בחר אזור
בחר סוג טיול
חיפוש טיול בטקסט חופשי
 

מכת מוות לנשרים בגולן

5/06/2018

תכנית להקמת חוות ענק של טורבינות רוח בתל פארס שבגולן (תת"ל 78), לב אזור הקינון של הנשרים בארץ, עלולה להוביל להכחדה של מעט הנשרים שנותרו. החברה להגנת הטבע הובילה התנגדות ציבורית, במסגרתה הועלו על-ידי הציבור כ-5000 השגות (התנגדויות) לתכנית באתר הוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל). מזכר הבנות שנחתם בין רשות הטבע והגנים והחברה העתידה להפעיל את החווה קבע הפעלת משטר הפעלה  שלא יפגע בנשרים והרחמים. אנו קוראים לות"ל לקבוע מנגנונים מחייבים שיבטיחו את יישומו. 

  

יש לכם שאלות נוספות? כתבו לנו כאן

 

  

 

על מה מדובר?


   

 סכנה ממשית נשקפת לקיומם של הנשרים בגולן ובישראל כולה, עקב תכנית להקמת חוות ענק של טורבינות רוח, אשר אושרה ביוני האחרון בוועדה לתשתיות לאומיות, והופקדה בתחילת נובמבר להשגות הציבור. 

החווה מתוכננת לקום בלב הגולן, בסמוך ליישובים יהונתן וקשת, באזור תל פארס שהוא אזור חיפוש המזון והקינון של הנשרים.  החווה, אשר מקימה חברת אנלייט שבשליטת "יורוקום תקשורת", תכלול 42 טורבינות ענק בגובה 150 מטרים כל אחת, כגובה בניין בן חמישים קומות.

מטרתן של הטורבינות לתרום לסביבה באמצעות הפחתת פליטת גזי חממה ומזהמי אוויר, אך יחד עם זאת הן מעמידות בסכנה את חייהם של מיני ציפורים ועטלפים אשר פעילים במרחב החווה, מקננים שם ומשיגים שם את מזונם. בין המינים הללו נמצאים הנשרים, מין בסכנת הכחדה אשר בצפון הארץ נותרו ממנו כמה עשרות בלבד, מתוך מאות בודדות בארץ כולה.   

 

עמדת החברה להגנת הטבע


בישראל תחום פיתוח טורבינות הרוח נמצא בחיתוליו, אך במדינות רבות בעולם בהן התקינו טורבינות רוח בהיקפים גדולים, כבר הצטברו עדויות לפגיעות נרחבות ומשמעותיות בבעלי כנף. מתברר כי עופות דואים ועופות דורסים כמו נשרים, הם פגיעים באופן מיוחד מלהבי הטורבינות. המבט שלהם מרוכז בקרקע והם לא רואים את הלהב הענק המגיע ופוגע בהם אנושות.

החווה עלולה להוביל להכחדת הנשרים לא רק בגולן אלא בישראל כולה, עקב נדידה יומית של הנשרים לאזור זה מהארץ כולה. היא זוכה להתנגדות נרחבת לא רק שלנו אלא גם של רשות הטבע והגנים, תושבים מקומיים בגולן, מדענים ואנשי אקדמיה, ו- Birdlife – ארגון הצפרות הגדול בעולם.

  החברה להגנת הטבע תומכת בקידום אנרגיה נקייה, אך בעמדה שטורבינות רוח יש להקים במיקומים שאינם מסכנים מינים בסכנת הכחדה ושלא יובילו לקטל נרחב של בעלי כנף. יש לנו אלטרנטיבה ומדיניות סדורה לפיתוח אנרגיות המתחדשות שתומכות בסביבה ובטבע.

 

מה נעשה עד כה


התכנית הופקדה בנובמבר 2017 לוועדה לתשתיות לאומיות (הותמ"ל) והחל הליך של הגשת התנגדויות על ידי הציבור, שהסתיים ב-9 בינואר. במהלך תקופה זו הפעלנו יחד עם רשות הטבע והגנים מאמצים מרוכזים של הסברה והציבור הגיש 4560 התנגדויות, מתוכן כ-20 הוגשו על ידי אנשי מקצוע ואנשי רוח, וכ-5 הוגשו על ידי ארגונים: החברה להגנת הטבע, רשות הטבע והגנים גרינפיס, תנו לחיות לחיות, גני החיות. גם משרד הביטחון הביע את התנגדותו לתכנית.

 

ב-5 בפברואר 2018 התקיים בבית המשפט העליון דיון בעקבות עתירה שהגשנו לבג"צ, בה ביקשנו לבטל את החלטת הוועדה להפקיד את התכנית. בעתירה טענו כי החלטת הוועדה התקבלה בניגוד גמור לעמדתו של היועץ הסביבתי של הוועדה עצמה, בניגוד לעצתה של היועצת המשפטית ועל סמך מידע מטעה וחסר, שלא לוקח בחשבון את הסכנה המשמעותית לעתיד הנשרים ברמת הגולן.

בדיון אמרה נשיאת בית המשפט העליון אסתר חיות, כי "יש כאן טענות של טעם לכאורה מצד החברה להגנת טבע", אך יש למצות קודם כל את ההליך התכנוני ורק לאחר מכן, במידה והחברה תרצה, לשוב לבית המשפט. החברה להגנת הטבע קיבלה את המלצת השופטת ומשכה את העתירה. 

 

במאי 2018 חתמה רשות הטבע והגנים על מזכר הבנות עם חברת אנלייט בדבר משטר ההפעלה של חוות הטורבינות. לצערנו, לאחר שבחרנו את ההסכם לעומקו, גילינו שעל אף הכוונות הטובות, יש בו חוסרים רבים ויכולת היישום שלו מוטלת בספק. הסכם זה עלול לסלול את הדרך לאישור החווה ללא הצבת התנאים המינימליים הנדרשים לשמירת הנשרים והרחמים. לאור זאת הוצאנו מכתב דחוף לחוקר של הוועדה לתשתיות לאומיות (הות"ל) הקורא לו שלא לאמץ את ההסכם. אנו פועלים בערוצים המקצועיים לשם עמידה על כך שהתכנית תאושר רק במידה שהיא תכיל את כל התנאים שיבטיחו את השמירה עליהם.

 

 

מסמכים בנושא זה


נייר העמדה של החברה להגנת הטבע

 

השפעת טורבינות רוח על הבריאות והסביבה

 

 חשמל במסלול הירוק - דו"ח החברה להגנת הטבע על אנרגיות מתחדשות

 

נוסח ההתנגדות שהגשנו

הנספח להתנגדות

נוסח פניית מטות התושבים לעצור את קידום הטורבינות בישראל

 

עצומה ציבורית וקריאה דחופה לשרי האוצר, הגנת הסביבה והתשתיות לבטל את התכנית, חתומה על ידי למעלה מ–60 מדענים, פרופסורים ודוקטורים מתחומי בעלי החיים, הזואולוגיה והאקולוגיה 

 

 

 


  

 

 

  

הדמיות של טורבינות רוח ברמת הגולן. צילום: דב גרינבלט. הדמיה: תומר הררי

 

כתבות נוספות בנושא אנרגיה מתחדשת