חיפוש טיולים ומסלולים
בחר אזור
בחר סוג פעילות
חיפוש פעילות בטקסט חופשי

הנחיות למדריך בחברה להגנת הטבע

     למדריך שלום,
     כחלק מתהליך ההסמכה שלך להדרכה בפעילויות ציבוריות בחברה להגנת הטבע, יש לקרוא את סט ההנחיות המופיע בדף זה, בסיומו יש לבצע מבדק ולפעול לפי ההנחיות.

 
חלק 1: סט הנחיות למדריכים בנושא בטחון ובטיחות בפעילות ציבורית

 

חלק 2: דף מסלול לסיור מעורבות ציבור

 

חלק 3: הוראות בטיחות כלליות בגינה

 

 

 

 חלק 1: סט הנחיות למדריכים בנושא בטחון ובטיחות בפעילות ציבורית

 

   נספח זה מקביל למצגת למדריכים, אשר יש להעבירה לכל מדריך נכנס ולוודא שקרא, הבין וחתם עליה.

   אחריות

 •   האחריות היא בראש ובראשונה של  החברה להגנת הטבע ושל המדריך לאחר מכן.
 •  באחריות רכז מעורבות ציבור להוציא אישור ביטחוני על פי הנחיות הארגון ולהעביר את ההנחיות למדריך הפעילות מטעמנו.
 •  על אף הכל, חלה עלינו חובת האחריות לשלומם ובטיחותם של כל הנוכחים (ילדים, הורים).
 •  בתוך הארגון, הפעילות לרבות נושאי הבטחון והבטיחות, היא באחריות מנהל/ת הקהילה -> רכז/ת מעורבות ציבור.


             כל פעילות ציבור- תכנון

 •      הקדם תרופה למכה- באחריות המדריך/ה להכיר את מרחב הפעילות ואת הקבוצה במידת האפשר.
 •  באחריות הרכז/ת להכיר את כללי הביטחון והבטיחות במסגרת הסיור, ולהעבירם לידיעת המדריך/ה.
 •  באחריות הרכז/ת להכיר את כללי הביטחון העירוניים, ולהעבירם לידיעת המדריך/ה.
 •  באחריות המדריך/ה להתאים את הפעילות למרחב ולקבוצה.
 •  באחריות המדריך/ה לבחון את הסכנות הצפויות ולהיערך בהתאם (תנאים פיזיים הולמים, מזג אוויר וכו').

            ביצוע

 •       על המדריך לתת לקבוצה כללים ברורים ומסגרת לפעילות.
 •       על המדריך לבקש את עזרת רכז מעורבות ציבור במצבים בהם הוא צופה סיכון.
 •       אין לעזוב קבוצה לבד בשום מצב! מרגע המפגש (טרום היציאה לסיור) ועד תום הפעילות.

         בישולי שדה- הדלקת אש כגון: סאג', פינג'ן, מדורה - תכנון

 •       הבערת אש  תיעשה רק על ידי המדריך/מבוגרים, בהתאם להוראות הקיימות לעניין הדלקת אש וההנחיות המחייבות בעניין זה ברשויות המקומיות.
 •      הרכז/ת יבחר מרחב מתאים לבישולי השדה ויכיר אותו למדריך/ה
 •      תכנון בישולי שדה אפשרי רק כאשר יש שני מבוגרים אחראיים לפחות בפעילות.
 •     המדריך/ה אחראית לדאוג לציוד כיבוי מראש (מים)
 •       הרכז/ת ת/יוודא שמותר לערוך במקום הדלקת אש (מולהעירייה )

             ביצוע

 •       אין לבצע בישולי שדה ללא מבוגר נוסף.
 •       מבוגר אחד יהיה אחראי על האש. מבוגר שני יהיה אחראי על המשתתפים והפעלתם.
 •       המדריך/ה ייצור מעגל ביטחון גדול דיו סביב האש שאותו אסור למשתתפים לעבור.

        עבודה בגינה קהילתית

 •      חובה נעליים סגורות, כובע ומים לכל משתתף!
 •      מצב הכלים במנוחה- שעונים על הקיר, גדר וכ"ו לעולם לא זרוקים על הרצפה. פונים לכיוון הקיר.
 •      מצב הכלים בתנועה- לצד הגוף כאשר המקל נמצא לאורך הגוף וראש הכלי נמצא בתחתית. ראש הכלי פונה אל הגוף ולא החוצה.
 •     מצב הכלים בעבודה- אסור להניף את הכלים מעל לגובה הברכיים- לא לצדדים ולא מעבר לראש.
 •     הרחבה מופיעה בנספח 9.

        יציאה לסיור - תכנון

 •       על הרכז/ת ועל המדריך/ה לקייםסיור מקדים מספר ימים לפני הסיור (בנפרד או ביחד). בסיור יזהו את היבטי הבטחון והבטיחות ויבחרו נקודות עצירה בהתאם.
 •       במידה וישנה בעיית מזג אויר, יש להתייעץ עם מנהל/ת היחידה שתקבל את ההחלטה.
 •       נדרש להעביר לנרשמים לסיור את כל המידע הרלוונטי והציוד הנדרש לסיור.

        מה מצופה ממדריך מוביל סיור?

 •       הכרות מסלול.
 •       קריאת דף מסלול.
 •       הכרות עם השטח.
 •       הכרות עם הסיכונים בשטח ודרכי ההתמודדות איתם.
 •       הכרת אופי המטיילים והקבוצה.
 •       התאמת המסלול (קושי, אטרקציות וכיו"ב) ליכולת המטיילים, למזג האוויר ולשינויים "בלתי צפויים"

        סיור הכנה

 •       המדריך יערוך עם הרכז/ת סיור היכרות באתר במהלך החודשיים שקודמים להדרכה, ובלבד שלא חל שינוי קיצוני בעקבות מפגעי מזג אוויר.
 •       במידה והמסלול נפגע בעקבות שינויים לא צפויים, יש לחדש את ההיכרות עם המסלול
 •       במהלך היכרות מסלול יש לשים לב לדרכי הגעה ועזיבה, מעברי חצייה וסכנות דרך, נקודות בעייתיות לאורך המסלול, מצאי ביולוגי ואנושי לאורך המסלול, נקודות הדרכה מעניינות, נקודות המתאימות לעצירה (צל, מים וכו').

        במהלך הסיור

 •       ציוד חובה: כובע, מים, נעליים סגורות, תיק נוח, בגדים שעשויים להתלכלך
 •       המדריך המוביל יערוך תיאום ציפיות עם המשתתפים בסיור, טרום היציאה אליו ויציג להם את הפעילות הצפויה והכללים המצופים.
 •       בכל יציאה יקבע מוביל ומאסף, אשר יישמר ביניהם קשר עין.
 •       חציית כבישים בטוחה ומינימלית- יש להסתייע במשתתפים מבוגרים בכדי לעצור את התנועה בשני הכיוונים. המדריך יוביל את החציה. המאסף יהיה אחרון, ועל המדריך לוודא כי אכן כולם חצו. ככלל יש להימנע מהליכה באזור תנועה ללא מדרכה.
 •       על המדריך לוודא שהקבוצה נשארת בקרבתו ובקשר עין בכל זמן.
 •       אין עזיבה של הקבוצה ללא ידיעת המדריך ואישורו ובליווי מבוגר.
 •       המדריכ/ה יבצע תדריך בבוקר הסיור: בדיקת ציוד,  היכרות אישית עם בעלי התפקידים בסיור, תיאור כללי של היום: אזור הטיול, המסלול (אורך, זמן, אופי הפעילות וכו'), נקודות כשל ודגשים  - מה קורה אם..., מיקום בעלי תפקידים*, סדרי ההליכה והמשמעת, פעילויות מיוחדות (חציית מים, אטרקציות וכו'), חלוקת תפקידים: מאסף, מעבר חצייה וכו'. 
 •       מפגעים וצמחים צורבים – להרחיק ולעקוף מפגעים, להימנע מכניסה לאזור סבוך ו/או קוצני, להימנע ממגע עם סרפדים וצמחים אבקניים. בעת ניכוש עשבים יש לעבוד עם כפפות בד.
 •       להקפיד על שתיית מים לאורך הסיור

         תפקוד באירוע חירום (פציעה, אובדן משתתף, אלימות)

 •       בכל אירוע חירום יש ליידע מיידית את מנהל/ת היחידה והרכז/ת.
 •       יש להפריד בין הקבוצה לבין האירוע (במידת האפשר). פתרון אירוע החירום הוא באחריות המדריך
 •       אין לעזוב את הקבוצה לבד.
 •       במידה ואין יכולת להמתין להוראות, יש לפעול בהתאם לשיקול דעת סביר.
 •     פינוי - אין לפנות משתתף ללא ליווי של אדם מבוגר. אם נשקפת סכנת חיים למשתתף, יש להפסיק את הסיור ולהזעיק עזרה רפואית מגורם חיצוני, ולקבל הנחיות לגבי ההמשך. אם חיוני לפנות את המשתתף ממקום הטיול יש לפנותו בהתאם לשיקולי מרחק וכמות המלווים בקבוצה.
 •     במקרה של פציעה/ תאונה הרכז/ת ידווח מיידית למנהל/ת היחידה וימלא טופס תאונה(מצ"ב נספח 1).

         בסיום הפעילות

 •       מוביל/ת הפעילות ירכז את הקבוצה
 •       יוודא נוכחות ושכולם נמצאים
 •       יוודא ריכוז כל כלי העבודה/ ציוד

         אירוע ציבורי גדול (סל"ת) - תכנון

 •       יש להתייעץ עם קב"ט  החברה. על הרכז/ת לוודא כי המדריכים מכירים את כל פרטי הארוע על כל השיקולים הבטיחותיים והביטחוניים.
 •       על הרכז/ת והמדריכים להכיר את השטח, הסיכונים בשטח ודרכי התמודדות איתם, מאפייני הקבוצה.
 •      יש לתכנן איך נעשית פריסת המדריכים בשטח, מעברים בין התחנות, על מנת להפחית בלבול וסיכונים.

        ביצוע

 •       במהלך ארוע גדול (מעל 100 משתתפים ברגע נתון) יהיה רכז או מדריך אחראי שאינו בתפקיד הדרכה.
 •       על רכז הארוע לווסת את הקבוצות ולפעול במקרה של סיכון.

       בינאישי

 •       מותר להיות אוזן קשבת במהלך הסיור
 •       לא נהוג לגעת במשתתפים. במידה וכן, הדבר יעשה ברשותם.
 •       דוגמאות: ניתן להניח יד על הכתף לצורך תשומת לב, ניתן להחזיק ידיים במעבר חציה.

        אסור

 •       אין להתייחס לגוף של המשתתפ/ת באופן מילולי (גם כמחמאה).
 •       אין להגדיר משתתף("הוא צריך תרופות, הוא עם הפרעת התנהגות..." וכדומה)


 חלק 2: דף מסלול לסיור מעורבות ציבור

  בניהול סיכונים של חדר מצב יש דף מסלול, כמו גם טופס הזנת מסלול (לסיור שאינו במסגרת משרד החינוך). דף מסלול יש  להוציא בכל הכנת מסלול.

במידה והסיור אינו מיועד למערכת החינוך: סיור משפחות, השתלמות וכו' יש לקבל אישור מחדר מצב.


 

חלק 3: הוראות בטיחות כלליות בגינה

חובה כובע ומים לכל משתתף

הוראות בטיחות כלליות לכל הכלים:

מצב הכלים במנוחה - שעונים על הקיר, גדר וכ"ו לעולם לא זרוקים על הרצפה. הצג זאת למשתתפים והדגם מה קורה כאשר הכלי מונח על הרצפה ומשהוא נתקל בו ונופל על הפנים אל כלי- הסבר שזה יכול להגמר רע מאוד. לדוגמא: א. מעדר השוכב עם השפיץ למעלה ... וילד המועד .... וכן הלאה. ב. מגרפה המוטלת על הארץ ומישהו דורך על השיניים שלה – המקל באופן אוטומטי יתרומם לכוון הפנים של האדם

דגש נוסף- הכלים השעונים על הקיר צריכים לפנות אל הקיר ולא החוצה :

לדוגמא : מגרפה עם השיניים פנימה אל הקיר אחרת אדם שיעבור בסמוך אליה ורגלו תונח על שיני המגרפה באופן אוטומטי ינוע מקל המגרפה בחוזקה אל פני האדם.

מצב הכלים בתנועה: כאשר נעים עם הכלים ממקום למקום, האופן בו אנו מחזיקים את הכלים יהיה: לצד הגוף כאשר המקל נמצא לאורך הגוף וראש הכלי נמצא בתחתית

הגוף לצד הרגל כאשר ראש הכלי פונה אל הגוף ולא החוצה.

הצג זאת בפני המשתתפים בפעילות והתייחס לכל כלי בנפרד.

מצב הכלים בעבודה : אסור להניף את הכלים מעל לגובה הברכיים- לא לצדדים ולא מעבר לראש , משתתפים עלולים להניףאת הכלים מעל הראש בדגש שזו אכן הצורה היעילה לשימוש בכוח הכבידה והאנרציה אולם צורת עבודה זו מתאימה לחקלאי הנמצא בשדה ואין סביבו אנשים. אולם כשאנו פועלים בקבוצה לעולם לא עובדים כך. יש להדגים את צורת העבודה ואת הסכנות בהנפת הכלים לגובה ולצדדים.

אופן השימוש בכלי העבודה השונים:

מעדר:  כלי זה נועד לחפירה של בורות, סידור שבילים , בנית ערוגות.

כשעובדים עם המעדר לא מניפים אותו מעל גובה הברכיים.

כשנתקלים באבן מפסיקים , כי זה הורס את הכלי ועוברים למקוש ומרימים את האבן.

קלשון:  כלי מסוכן וכבד נועד להפיכת האדמה, ליצירת ערוגות, להצנעת הקומפוסט בקרקע. הוצאת צמחים מהאדמה.

אופן השימוש בכלי הוא: מצמידים את השיניים לקרקע כאשר שתי הידיים אוחזות בידית הכלי ומטים את כל הכלי לזווית של 45 מעלות לקרקע, ומניחים את הרגל החזקה על המסגרת של השיניים {המדף שנוצר בנקודת החיבור של השיניים אל המקל}. ומעבירים את כל משקל הגוף אל תוך הכלי  להחדרת השיניים אל הקרקע. במקרה ונתקלים באבנים קטנות מנערים את הכלי קדימה ואחורה וממשיכים. במקרה ונתקלים באבן גדולה פשוט מזיזים את כל  הכלי 10 – 20 סמ' אחורה או קדימה , לצדדים ומתחילים שוב. כששיני הכלי נמצאים בתוך הקרקע מרימים את האדמה יחד עם הכלי והופכים אותה על פני הקרקע.

מקוש: כלי זה נועד לחפירה של האדמה והפיכתה במיוחד באדמות כבדות וקשות, חפירת בורות. לכלי יש שני צדדים, צד רחב וצד צר משתמשים בהם בהתאם לסוג האדמה וכמות האבנים בה. כשנתקלים באבנים גדולות בתוך האדמה עוברים לעבוד עם כלי זה. ומחדירים את הצד הצר מתחת לאבן ומרימים אותה. כלי זה הוא כבד ובעיקר נועד למבוגרים. 

מקוש בצל:  השימושים כמו במקוש, רק שכלי זה הוא הרבה יותר קטן וקל.

נוח מאוד לילדים, להפיכת הקרקע, סידור ערוגות , הצנעת הקומפוסט בקרקע, חפירת בורות לשתילה.

מקושון: הנכד של המקוש כלי קטן ויעיל- לשתילת צמחים, סידור הקרקע הוצאת אבנים מהקרקע.

מגרפה קשה: כלי חזק נועד לסידור ערוגות הוזזת אדמה ואבנים, חיפוי. אופן העבודה עם המגרפה היא כאשר יד שמאל אוחזת במקל באחיזה תחתית ואילו יד ימין באחיזה עלית כאשר יד ימין מעל יד שמאל (במקרה והאוחז הוא ימני) חשוב להחזיק במקל בחלק העליון שלו!!! אחרת אנו נפגע באנשים הסובבים אותנו עם חלק המקל הנותר מנקודת האחיזה שלנו כאשר נבצע את תנועות הגריפה קדימה ואחורה.

מגרפת עלים: או מגרפה קלה: הרבה יותר עדינה מהמגרפה הקשה מיעדת בעיקר לגריפת עלים בכדי ליצור חיפוי ואיסוף חומר אורגני לערימה והעברתו לפינת הקומפוסט. וכן ליישור סופי של פני הקרקע. אופן אחזקת הכלי בדומה למגרפה הקשה.

כף שתילה: מיועדת לשתילה של צמחים קטנים – ופרים בורות קטנים כאשר אוחזים אחיזה תחתית בידית הכלי. שתילת פקעות והכנת חריצים לזריעת זרעים. זהו כלי קטן שנוטה להעלם לכן כדאי לספור את הכלים לפני ואחרי פעילות.

מגל:  מיועד לקציר ( קציר חיטים) של עשבים שונים בגינה ירוקים ויבשים לחיפוי וכחומר אורגני לפינת הקומפוסט.

כלי מאוד מאוד מסוכן!!! לאורך הלהב יש המון שיניים קטנות וחדות שבקלות יכולות להוריד אצבע. אופן השמוש: תמיד נושאים את הכלי לצד הגוף ולא מניפים אותו לצדדים. אוחזים בידית ביד החזקה כאשר היד השניה אוגדת יחד כמה עשבים ומחזיקה בה בחלק העליון של האגודה, היד מחזיקה במגל מצמידה את המגל אל האגודה הרחק למטה מהיד העליונה ומושכת כנגד היד העליונה לקציר האגודה.

מזמרה: כלי גיזום וקטיף: גיזום ענפים יבשים, קטיפת פרות וירקות, הכנת ייחורים לריבוי צמחים, חיתוך של צנרת כאשר מסדרים את ההשקיה בגינה. כלי מאוד חשוב לעבודה בגינה וביחד עם זאת כלי מאוד מאוד מסוכן !!!  במידה ונותנים  לילדים - לאחראים בלבד ורק תחת השגחה.

אופן השימוש: מחזיקים את המזמרה ביד החזקה כאשר בחלק הרחב שלה כלפי מטה ופותחים את הנצרה , באם יש צורך לאחוז בצמח או בצנרת בשעת העבודה תמיד נקפיד לאחוז ביד שמאל הרחק מהיד האוחזת המזמרה , לעולם עלינו לראות בו זמנית את היד האוחזת במזמרה ואת היד האוחזת בצמח או בצנרת. כי טעות אחת והמזמרה יכולה להוריד אצבע.!!!!


חלק 4: החברה להגנת הטבע – נעים להכיר ולהעביר למשתתפים בסיור

החברה להגנת הטבע הינה עמותה ציבורית, סביבתית,  עצמאית. החברה מובילה יחד עם הציבור ולמענו, את שמירת  משאבי הטבע, הנוף והסביבה בישראל, בהווה ולמען העתיד, בדרכים של חינוך ושל עשייה ציבורית.

החזון שלנו: נוף הארץ, משאבי הטבע ואיכות הסביבה בישראל נשמרים תוך הרמוניה עם צרכי הפיתוח וההתיישבות. החברה הישראלית מודעת, מכבדת, משמרת ונהנית ממשאבי הטבע של ישראל באופן מקיים, כחלק מאיכות החברה ומאיכות החיים בישראל.

המטרות שלנו: לשמור על הסביבה, על ערכי הטבע, על הנוף ועל המורשת ההיסטורית והתרבותית של האדם בישראל.

1.      לחנך להכרת הסביבה ולידיעת הארץ, לטפח את הזיקה לנוף ולסביבה ולחזק את הקשר בין הציבור הרחב לבין: ערכי החי והצומח שבה, הטבע הדומם, יחידות הנוף השונות, שרידי העבר והיישוב לתולדותיו.

2.      לפעול בקרב רשויות השלטון להגברת מודעותם לנושאי הסביבה ולהגברת נכונותם לפעול למען קידום חקיקה שומרת סביבה, תכנון ידידותי ומאוזן לסביבה ופיתוח בר קיימא.

3.      ליצור מודעות לשמירת הטבע והסביבה, לפעול לעיצוב עמדות הציבור ומקבלי ההחלטות בנושאי טבע וסביבה ולהגביר את המחויבות שלהם לשמירת הטבע והסביבה.

4.      לשמור על עצמאות רעיונית וארגונית על מנת שתוכל העמותה לפעול לקידום מטרותיה המפורטות בתקנון זה באופן חופשי וללא כל תלות.

אנו פועלים בשילוב שלוש דרכי פעולה מרכזיות:

 • בניית עוצמה ציבורית
   
 • שמירת השטחים הפתוחים וחיזוק הערים וחינוך למודעות
    
 • הנעה לעשייה ולהשפע
   
  בניית עוצמה ציבורית: אנו פועלים ליצירת עוצמה ציבורית במטרה: א. להעלות את נושאי הסביבה למרכז סדר היום הציבורי. ב. להביא לתודעה ולהזדהות רחבות של הציבור עם הנושאים להם אנו מחויבים ועליהם אנו נאבקים. ג. להשפיע על קובעי המדיניות ומקבלי ההחלטות ולהגביר את נכונותם לפעול לקידום שמירת הסביבה, הטבע והנוף בישראל. בניית עצמה ציבורית נעשית מתוך הבנה והכרה של הציבור, שהחברה להגנת הטבע נאבקת בשמו, למענו ויחד עמו  לשמירת דמות הארץ. לצד פעילות הליבה, פועלת החברה להגנת הטבע במסגרת של קואליציות סביבתיות ובמגוון כלים תקשורתיים - הסברתיים.

שמירת השטחים הפתוחים וחיזוק הערים: אנו פועלים להגנה על שטחים פתוחים, גדולים ורציפים ההכרחיים לשמירת הטבע בישראל, לדמותה של הארץ ולקיום שירותי המערכת של הסביבה. אנו פועלים במוקדי קבלת ההחלטות של מוסדות התכנון, מתוך תפיסה שהדרך היעילה (אפקטיבית) ביותר לשמירת השטחים הפתוחים, לצד מתן מענה ראוי לצרכי הפיתוח, תעשה באמצעות תכנון מושכל המבחין בצורה ברורה בין הפתוח לפיתוח. לשם כך אנו מעודדים את חיזוקם, עיבוים וציפופם של הערים והישובים הקיימים, תוך שמירה על איכות סביבה גבוהה בהם. כמו-כן אנו פועלים למנוע פיתוח של ישובים חדשים ושל תשתיות עודפות בשטחים הפתוחים. אנו עושים זאת בדרך של מאבק על שמירת השטחים הפתוחים לצד שיתופי פעולה עם ארגונים נוספים כדי ליצור ערים וישובים מקיימים.

הנעה למודעות, לעשייה ולהשפעה: אנו פועלים עם ילדים, נוער ומבוגרים, לחינוך לידיעת הארץ ולאהבתה וכן לחיזוק הזיקה הרגשית אליה. חשוב לנו להטמיע באוכלוסייה ערכים של שמירת טבע ואהבת הארץ לצד ערכים של אחריות האדם לסביבתו  הקרובה - הארצית והעולמית, דרך מגע ישיר עם השטח. אנו מאמינים שתשתית ערכית כזו בונה אדם, חברה וסביבה. יתר על כן, אנו מאמינים שיש להוביל לעשייה פעילה ולהשפעה על אחרים למען שמירת דמות הארץ. אנו מחנכים לעשייה פעילה בשטח ולהובלת אחרים לתרומה למען סביבתם בכל גיל ובכל מגזר. למדנו שהידע והמודעות מתפתחים גם דרך העשייה למען הסביבה. זו גם דרך לפיתוח אזרחות תורמת – בני נוער ומבוגרים חושבים עולמי ועושים מקומי וישראלי.


עלינו לפעול ביחד כדי לשמור על ערכינו ולהוביל את שמירת הטבע והסביבה בארץ הייחודית בה אנו חיים. אנו קוראים לציבור להצטרף אלינו ולפעול ביחד להפיכתה של ישראל למקום שטוב לחיות בו.


** כעת, על מנת לקבל הסמכה של מדריך בפעילות ציבורית בחברה להגנת הטבע יש לגשת למבחן ביטחון ובטיחות ולפעול לפי ההנחיות