חיפוש טיולים ומסלולים
בחר אזור
בחר סוג פעילות
חיפוש פעילות בטקסט חופשי

חוף טוב הכל טוב: חוף בצת יישאר פתוח

5/02/2020

אחרי שנים רבות של מאבק ציבורי – לא יוקם כפר נופש בחוף בצת!

ועדת המשנה לערעורים של המועצה הארצית לתכנון ובנייה דחתה סופית את הערר של היזם, והחוף שהוא אחד היפים, המיוחדים והחשובים בישראל יישאר טבעי ופתוח, ללא אפשרות של פיתוח מלונאי בעתיד.

 

המלצה למסלול טיול מחוף אכזיב לחוף בצת

 

 גל אנושי ענק של אלפי אנשים במסגרת המחאה נגד בניית כפר הנופש באוקטובר 2011 . צילום: דב גרינבלט

 

 

ההחלטה: לא יהיה פיתוח מלונאי בחוף בצת גם בעתיד 


רצועת החוף המתחילה בראש הנקרה, עוברת בחופי אכזיב ובצת בואכה עכו היא מהיפות, המיוחדות והחשובות בארץ הן מבחינת ערכי הטבע והנוף והן מבחינה ציבורית. רצועת חוף זו מהווה אזור "הולך ונעלם" במישור החוף של ארץ ישראל הנתון בפיתוח מואץ.

לפני כעשור איימה תכנית לבניית כפר נופש על החוף, ובעקבות התנגדות ציבורית ומאבק בו השתתפנו, הגיעה המדינה עם היזם להסכם לפיו לא ייבנה הכפר. לאחרונה התכנית איימה להתממש מחדש, אך בזכות פעילות של ארגוני הסביבה והתושבים, החליטה ביוני 2019 הוועדה המקומית חבל אשר ובעקבותיה הוועדה המחוזית צפון, להתנגד לבקשת הבנייה של היזם, ולשמור על החוף כשטח ציבורי פתוח. 

היזם ערער על ההחלטה וב-4 בפברואר 2020 הכריעה ועדת המשנה לערעורים של המועצה הארצית לתכנון ובנייה: הערעור נדחה! במקביל, החלטת המועצה הארצית בנוגע לתמ"א 1 מונעת כל אפשרות של פיתוח מלונאי בעתיד ומשאירה את השטח טבעי ופתוח. 

 

 

 

מקדמים את שמורת הטבע הימית ראש הנקרה


במקביל מקודמת הרחבת "שמורת הטבע הימית ראש הנקרה".  וקיים תכנון מפורט לכל רצועת החוף על-פי עקרונות תכנית האב "חזית הים", ע"י המועצה אזורית מטה–אשר, ובשיתוף ציבור גדול בגליל המערבי, החברה להגנת הטבע, רשות הטבע והגנים, המשרד להגנת הסביבה, הועדה המחוזית לתכנון ובנייה של מחוז צפון, ונוספים. הן שמורת הטבע והן תכנית "חזית הים" נמצאות בהליכים מתקדמים בימים אלה ממש, כולל סקרים מפורטים, ניטור והסדרה סטטוטורית.

 

לירון שפירא, רכז תכנון מחוז צפון בחברה להגנת הטבע מספר: לפני כ-5 שנים התחלנו, בשיתוף המועצה האזורית, המחוז ורשות הטבע והגנים בהסדרת רצועת החוף הזאת ובהפיכת תכנית חזית הים מתכנית "על המדף", לתכנית יישומית שעובדים לפיה באמצעות תכנון מפורט. לקחנו את התכנית והתחלנו יחד עם המועצה והתושבים לקדם אותה, להגיש קולות קוראים, הוקמה במועצה האזורית מינהלת משותפת לנו, למועצה, לתושבים ולרשות הטבע והגנים.

כתוצאה מהעבודה הזאת, כשהסיפור של כפר הנופש התעורר מחדש בדצמבר האחרון, כולם כבר היו רתומים ושותפים לעמדה שהתכנית הזאת לא עולה בקנה אחד עם המציאות. ההחלטה של הוועדה המקומית להתנגד לבקשת הבנייה של היזם, ובעקבותיה החלטת הוועדה המחוזית, היא בעקבות עבודה ההכנה הזאת. 

 

 

מידע נוסף  


 

החלטת המועצה הארצית לתכנון ובנייה בערר

 

 

תכנית ג' 6005 שבוטלה במועצה הארצית:

 

   

 

עמדת החברה להגנת הטבע שהוגשה בנושא:

 

תכנית "כפר הנופש בצת" (ג / 6005) פורסמה ביוני 1992. היוזמה המוגשת כעת חלה בשטח תכנית ג / 10881 משנת 2002 (המבוססת על ג / 6005). מאז פרסום התכניות הנ"ל, חלו בארץ ובצפון שלושה תהליכים מקבילים בעלי חשיבות והשפעה קריטית על מידת הרלוונטיות וההתאמה של תכניות אלה:

 

1 .פיתוח ובינוי מואץ הגורמים להיעלמות השטח הפתוח בחופים ובעורפם.

 

2 .עלייה במודעות לצורך בהגנה על אחרוני החופים הפתוחים מבחינה אקולוגית ולתועלת הציבור.

 

3 .אישור החוק לשמירת הסביבה החופית בשנת 2004.

 

על אף שחוק שמירת הסביבה החופית אינו חל על תכניות שקדמו לו, אין להשלים עם תכניות ישנות אשר בעת כתיבתן היה המצב הפיזי מבחינת הפיתוח, והמצב התודעתי בציבור ובמוסדות התכנון לגבי חופי הים אחר לחלוטין!

התכניות הישנות בהן מדובר סותרות את החשיבה העומדת בבסיס התכנון הרווח היום, שמטרתו שמירה על ערכי הטבע והתועלת הציבורית. יש לציין כי ההלכה המשפטית גורסת כי על מוסד התכנון (ו / או הרישוי) לבחון את ההיתרים המבוקשים גם בראי משך הזמן שעבר מעת אישור התכניות ובראי שינויים בעקרונות ובתפיסות התכנוניות.

 

סיכום עמדתנו:

 

1 .חוף בצת יישמר כחוף פתוח בעל ערכים אקולוגיים וציבוריים

 

2 .יעוד השטח יקבע כ – "מכלול חוף" בתמ"א 1 וכשטח פתוח בתכנון המפורט המתבצע על-פי עקרונות תכנית האב "חזית הים". תכניות הבינוי החלות עליו כיום יבוטלו.

 

3 .תיבחן האפשרות לשימושי קמפינג, אם וכאשר יועלה הנושא בעתיד.

 

4. במידת הצורך, תיבחן האפשרות לניוד זכויות בנייה למלונאות, לשטחי מלונאות מאושרים באזור, על-פי התכנון המפורט של תכנית "חזית הים".

 

5 .במידת הצורך ובהתאם למהלכי התכנון העתידיים, ייבחנו בעתיד מתן כתב שיפוי או מתן פיצויים כתוצאה מביטול התכניות החלות בשטח כיום.

 

  

 

 

  חוף בצת - החלטת המועצה הארצית בערר פברואר 2020