חיפוש טיולים ומסלולים
בחר אזור
בחר סוג טיול
בחר דרגת קושי
חיפוש טיול בטקסט חופשי
פייסבוק
ניוזלטר

סיכום כנס ירושלים 2012 - תקצירי ההרצאות ומצגות

6/11/2012

מצגות הכנס על פי מושבים >

דילמת העץ הנדיב -  הזדמנויות ואיומים בים


יו"ר: פרופ' אדם פרידמן, דיקן בית הספר למדעי הים, המרכז האקדמי רופין והאוניברסיטה העברית בירושלים
ברכות ודברי פתיחה: קושה (משה) פקמן, מנכ"ל החברה להגנת הטבע, פרופ' שוש ארד, נשיאת המרכז האקדמי רופין

הים הנדיב - התלות האנושית במערכת האקולוגית הימית, מבט עולמי - מצגת
Dr. Elliott A. Norse, Chief Scientist, Marine Conservation Institute

הים התיכון - סיפורים מופלאים ממערכת אקולוגית משתנה
Dr. Enric Sala, Explorer in Residence, National Geographic Society

כיצד מעצבים אוקיינוס יציב ושופע - סיפורים ולקחים

Dr. Barry Gold, Program Director, Marine Conservation, Gordon and
Batty Moore Foundation

הים התיכון - נקודת מבט ישראלית - מצגת
פרופ' בלה גליל, חקר ימים ואגמים לישראל

סיכום: מר ניר פפאי, סמנכ"ל שימור סביבה וטבע, החברה להגנת הטבע - מצגת

ברכות: ח"כ גלעד ארדן, השר להגנת הסביבה

חלוקת אות החברה להגנת הטבע על פעילות למען שמירת סביבה וטבע בישראל
מר חיים (ג'ומס) אורון, יו"ר הוועד המנהל מר קושה (משה) פקמן, מנכ"ל החברה להגנת הטבע. מנחה: גב' מיקי חיימוביץ'.

טרגדיית המשאב המשותף - דיג בים התיכון

יו"ר:  פרופ' עמוס טנדלר, יועץ למנכ"ל משרד החקלאות
ברכות: ח"כ אורית נוקד, שרת החקלאות

תמונת המצב האקולוגית בחופי ישראל - לחצי הדיג והשינויים בשלל - מצגת
ד"ר מנחם גורן, אוניברסיטת תל אביב 

מודלים למשילות יעילה בניהול דגה - מצגת
Prof. Andrew Rosenberg, Director, Center for Science
and Democracy, Union of Concerned Scientists

ניהול בר קיימא של הדגה בים התיכון - הצגת פרויקט  - מצגת
מר אלון רוטשילד, רכז תחום המגוון הביולוגי, החברה להגנת הטבע

דיון: איך מאזנים?
בהשתתפות: חיים אנג'וני, מנהל אגף הדיג וחקלאות מים, משרד החקלאות ופיתוח הכפר, ד"ר רותי יהל אקולוגית ימית, רשות הטבע והגנים, אורי שרון דייג ותיק. מנחה: מר אמיתי הר לב, מנכ"ל שותף, "מודוס".

כולנו בסירה אחת - כיצד לנהל את המשאב הימי כמכלול?
יו"ר: פרופ' בלה גליל, חקר ימים ואגמים לישראל
ברכות: ח"כ ד"ר עוזי לנדאו, שר האנרגיה והמים | מר שאול גולדשטיין, מנכ"ל רשות הטבע והגנים

תכנון מרחבי בים - גישה חדשה לניהול אינטגרטיבי
Charles Ehler - President, Ocean visions 

כלי מדיניות מומלצים לשמירת הים בישראל - מצגת 
גב' רות שורץ, רכזת תחום אנרגיה ותשתיות, החברה להגנת הטבע

דיון - ניהול אינטגרטיבי של משאב הים בישראל
בהשתתפות: מר רני עמיר, ראש אגף ים וחופים, המשרד להגנת הסביבה    מר יוסי וירצבורגר, מנהל מינהל אוצרות טבע, משרד האנרגיה והמים, גב' רונית מזר, מנהלת אגף בכיר לתכנון נושאי, משרד הפנים    פרופ' ברק חירות, מנכ"ל חקר ימים ואגמים לישראל.
מנחה: מר ניר פפאי, סמנכ"ל שימור סביבה וטבע, החברה להגנת הטבע

מושבים מקבילים:

כלים להגנת הים - שולחן עגול של  נציגי משרדי ממשלה, האקדמיה, החברה האזרחית
מנחה: ד"ר סינייה נתניהו, המדענית הראשית, המשרד להגנת הסביבה
בהשתתפות: אלון רוטשילד, רכז תחום המגוון הביולוגי, החברה להגנת הטבע    יובל פלד, מנהל חטיבת תכנון ופיתוח - רשות הטבע והגנים, רונית מזר, מנהלת אגף בכיר לתכנון נושאי, משרד הפנים, דורית הוכנר, מנהלת תחום בכיר )תכנון פיסי(, משרד האנרגיה והמים, רני עמיר, ראש אגף ים וחופים, המשרד להגנת הסביבה, פרופ' ברק חירות, מנכ"ל, חקר ימים ואגמים לישראל, מאיה יעקבס, מנכ"ל, צלול.


אנרגיה ותשתיות - לאכול את העוגה ולהשאיר אותה שלמה
יו"ר:  גב' רות שורץ, רכזת תחום אנרגיה ותשתיות, החברה להגנת הטבע

דרישות סביבתיות מקידוחי נפט וגז בים התיכון - מצגת
מר אילן ניסים, ראש אגף סביבה, מינהל אוצרות טבע, משרד האנרגיה והמים

איים מלאכותיים - הצורך, היתכנות ואתגרים - מצגת
מר מנחם גרינבלום, מנכ"ל משרד המדע והטכנולוגיה

האספקטים הסביבתיים של התפלת מים בחופי ישראל - מסקנות צוות בינתחומי - תקציר ההרצאה
פרופ' יורם אבנימלך, הפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית, הטכניון

היבטי שמירת טבע בתכנון תשתיות בים - מצגת
מר ניר אנגרט, מנהל אגף שטחים פתוחים, רשות הטבע והגנים


שמורות ימיות - מפתח לעתיד כחול
יו"ר: ד"ר יהושע שקדי, מנהל חטיבת מדע ושימור, רשות הטבע והגנים

לא מה שחשבתם - שמורות טבע בים התיכון - מצגת
ד"ר רותי יהל, אקולוגית ימית, רשות הטבע והגנים

שטחים ימיים מוגנים בים התיכון - סיפורים מהשכנים - מצגת
,Dr. Giuseppe Di Carlo, Head of the MPA Program
WWF Mediterranean Program Office

שמירת טבע בשמורות  ימיות - הלכה למעשה - מצגת

שמורות ימיות בישראל - ניטור ובקרה - מצגת
ד"ר גיל רילוב, חקר ימים ואגמים לישראל


הים התיכון - לראות מעבר לאופק
המושב בחסות אקדמית המרכז האקדמי רופין, יו"ר: ד"ר רמי קליין, המרכז האקדמי רופין

הצלת בעלי חיים של ים תיכון שבסכנת הכחדה - מצגת
ד"ר ירון טיקוצ'ינסקי, המרכז האקדמי רופין

מערכות תזונה של בעלי חיים בים תיכון - מצגת
ד"ר גיתי יהל, בית הספר למדעי הים, המרכז האקדמי רופין

ניטור זיהום שפכים בים תיכון - מצגת
פרופ' אדם פרידמן, דיקן בית הספר למדעי הים, המרכז האקדמי רופין

גז מן הים: מדיניות, אכסון ובטיחות - מצגת
מר שי ברוש, חברת "סי קונטרול אחזקות"