חיפוש טיולים ומסלולים
בחר אזור
בחר סוג פעילות
חיפוש פעילות בטקסט חופשי

Botta’s Serotine

Eptesicus bottae (Peters 1869) Botta’s Serotine
Hebrew name: אפלול נגב, aflul nevev

Order: Chiroptera
Family: Vespertilionidae

Global Threat: NE – Not Evaluated
Regional Threat: VU (B) – Vulnerable

Distribution area: The species is distributed along the Syrian-African Rift Valley and its boundaries from Mehola south to Eilat, with penetrations into the central Negev along the edges of Nahal Zin.

Historic distribution: Harrison (1964) reported the species from Yotvata (in Makin 1977). Makin (1977) reported the species as common in the En Gedi area.

Typical Habitat: Inhabits cliff crevices in the desert (Fenton et al. 1999). Forages near water sources, on cliff edges and over deep wadi vegetation; feeds principally on Hymenopterans (Feldman 1998).

Threat and Disturbance Factors: Insecticide use in agricultural areas.

Population Size: Very common in its distribution area. Distribution area size about 4800 km2.
Fluctuations in Population Size: There seem to be no changes in population size.
Isolation between Subpopulations: None.

Necessary Steps for Species Preservation: Reduce insecticide use in agriculture.