חיפוש טיולים ומסלולים
בחר אזור
בחר סוג פעילות
חיפוש פעילות בטקסט חופשי

סִבְּכִי שִׁטִּים

 Hemprich & Ehrenberg 1833

צילום: רוהר זולהיים

תפוצה: שינוי יציב בתפוצה, נדיר בעמק הערבה. התת-מין המקומי אנדמי לבקע הערבה (בישראל ובירדן).

סקר שנערך ב-1988 (שיריחי 2000, לא פורסם) מצביע על ירידה חדה במספר הזוגות המקננים בריכוזי הדגירה העיקריים של המין בערבה: 4 זוגות נצפו באזור דרום ים-המלח–חצבה–עין-יהב, שקיננו בו 30 זוגות עד לתחילת שנות השמונים; 2 זוגות ביוטבתה, אזור שנרשמו בו 14 טריטוריות בשנות השמונים; וזוג אחד בעין-עברונה, אזור שקיננו בו בעבר 5 זוגות.

תפוצה בעבר: עד לתחילת שנות השמונים היה יציב מצוי למדי בעמק הערבה, ואכלס את כל האזורים שיש בהם מקום-חיוּת מתאים, מדרום ים-המלח בצפון ועד לעין-עברונה. Shirihai (1996) העריך את אוכלוסיית הערבה על פי סקר שערך ב-1986 (לאחר שהחלה כבר מגמת נסיגה באוכלוסיה) בכ-120 זוגות.

מקום-חיוּת אופייני: רצף עצי שיטה גדולים ומפותחים במישורי הערבה או בפתחי הוואדיות הנשפכים אליה.