חיפוש טיולים ומסלולים
בחר אזור
בחר סוג פעילות
חיפוש פעילות בטקסט חופשי

גדר ההפרדה באזור ואדי קלט (נחל פרת)

עמדת החברה להגנת הטבע

נובמבר 2007

לוואדי קלט, הממוקם בין הרי ירושלים לבקעת יריחו, חשיבות אקולוגית מהמעלה הראשונה, זאת בעיקר בשל העובדה שהוא מהווה רצועת מעבר בין האזור הים תיכוני בחלקו המערבי לאזור המדברי בחלקו המזרחי. הוואדי נשמר במצבו הטבעי במהלך השנים.

וואדי קלט מאגד בתוכו ערכי טבע, מורשת, נוף ותרבות  ומהווה את אחד ממקומות המשיכה הגדולים באיזור. במסלולי הטיול המלהיבים, הכולל מים זורמים, קניונים ומנזרים, מטיילים המוני ישראלים מדי שנה. האיזור מהווה בית גידול למיני צמחים ובעלי חים רבים, מהם כאלו הנמצאים בסכנת הכחדה, כגון בז אדום, פפיון הרים, עיט ניצי וסיס הרים. לצפייה במצגת על ואדי קלט

השלכות הקמת גדר ההפרדה
בחודש מאי 2006 אישרה ממשלת ישראל את תוואי גדר ההפרדה באזור ואדי קלט, לאורך הגדה הדרומית של הנחל. בחינה שנערכה לתוואי זה מלמדת על נזק נופי עצום, בעיקר כתוצאה של חציבה עצומה במדרון התלול. כיוון שכך בחנה רשות הטבע והגנים חלופה נוספת מצפון לואדי קלט, אולם גם לחלופה זו השלכות אקולוגיות חמורות. 

משמאל: מפה עם התוואי שאישרה הממשלה.

בהתבסס על חוות דעת של האקולוגים ד"ר אדיב גל וד"ר רון פרומקין, עולה כי הקמת גדר ההפרדה באזור ואדי קלט תגרום לנזק בלתי הפיך, הן מהבחינה הנופית והן מהבחינה האקולגית , בכלל זה להרס בתי גידול.

הצעות לפתרון
החברה להגנת הטבע מתנגדת להקמת הגדר באיזור. לאור המאפיינים הטופוגרפים והגיאוגרפיים הייחודיים של ואדי קלט, היוצרים מכשול טופוגרפי טבעי משמעותי ביותר, קוראת החברה לשר הביטחון לבחון חלופות ביטחוניות אחרות אשר יתנו מענה הגנתי מחד מבלי לפגוע בסביבה ייחודית זו, מאידך. יש לציין כי לעמדה זו שותפים ועד המתיישבים ביישובי האיזור וח"כים מהימין והשמאל.

חתמו גם אתם על העצומה לשר הביטחון

הודעת חברי השדולה החברתית-סביבתית: "מודאגים מהכוונה להקים גדר בוואדי קלט"

למכתב מהשדולה הסביבתית-חברתית לשר הביטחון

לחוות דעת של האקולוג ד"ר אדיב גל

לחוות דעת אקולוגית גדר במדבר יהודה - ד"ר רון ותמר פרומקין