חיפוש טיולים ומסלולים
בחר אזור
בחר סוג פעילות
חיפוש פעילות בטקסט חופשי

דוחות ומסמכים

בדף זה מפורסמים הדוחות העדכניים והאחרונים שפרסמה החברה להגנת הטבע. שאר הדוחות קיימים בקטגוריות השונות באתר וניתן למצוא אותם ישירות לפי הנושא או במנוע החיפוש.

שטחי טבע פתוחים

 

>> פעילות הותמ"ל - מתכננים לאקסל (דוח מס' 4, מרץ 2019)

>> הפסקת פעולות ייעור במערכות אקולוגיות טבעיות (ינואר 2019)

>> ים יבשה - חיים במדינה הולכת ומצטופפת - הסביבה היבשתית. (יוני 2018)

>> פעילות הותמ"ל במלאת 3 שנים לאישור חוק הותמ"ל (דצמבר 2017)

>> דוח עתודות מגורים- מטרופולין באר שבע. כתיבה: יונתן יפרח. עריכה: איתמר בן דוד, רונית זאבי, שי טחנאי (יוני 2014)

>> דוח עתודות מגורים במחוזות תל-אביב והמרכז- סקירת עתודות והמלצות למדיניות (אפריל 2014)

>> פסולת בניין בשטחים פתוחים - אתגר עירוני. קהילת חיפה (2014)

>> דוח מיזם הגינות הקהילתיות - ג'וינט, המשרד להגנת הסביבה, בהפעלת החברה להגנת הטבע. כתיבה ועריכה: יאיר קמייסקי, פזית שביד, נעמה לב (2010-2014)
>>
השפעות אקולוגיות של הייעור בנגב הצפוני ובדרום הר חברון (גרסה בעברית) (אוגוסט 2013)
>>
Ecological Effects of Afforestation in the Northern Negev - English version
>> השפעות אקולוגיות של הייעור בצפון הנגב - המלצות למדיניות (אוגוסט 2013)
>>
דוח האיומים על השטחים הפתוחים 2013 בעריכת איתמר בן דוד ונופר אבני (ינואר 2013)
>>
דוח עתודות יחידות מגורים מוסכמות צעדים להגדלת היצע הדיור בטווח הקרוב ללא פגיעה באיכות החיים והסביבה בעריכת עו"ד איריס האן (פברואר 2013)

ים וחופים

>>ים יבשה - חיים במדינה הולכת ומצטופפת - הסביבה הימית. (יוני 2018)

>> מפסיקים לכרות את הענף שאנו יושבים עליו- הרפורמה הנחוצה בניהול הדיג בים התיכון (אקולוגיה וסביבה, מאי 2014)

>> יחד מקדמים רפורמה בניהול הדיג בים התיכון  - הפרויקט הישראלי לניהול מקיים של הדיג בים התיכון (ספטמבר 2013)
>>
דוח האתגרים בשמירה על חופי מחוז תל אביב בעריכת יעל זילברשטיין, מתכננת קהילת תל אביב-יפו (ספטמבר 2012)

>> דו"ח שוניות האלמוגים- אוצרות הטבע החבויים של הים (אפריל 2014)

מגוון ביולוגי

>> בחינה אקו-הידרולוגית של נחל שורק וסביבותיו (מרץ 2011), כתיבה: ד"ר אבנר קסלר ושלמה אפרתי

>> מגוון ביולוגי ועסקים (דצמבר 2011)

>> מגוון ביולוגי והמגזר הציבורי (פברואר 2012)

>> מינים פולשים - המלצות למדיניות מונעת (אפריל 2012)
>>
פיתוח ממשק בר-קיימה לפעולות להדברת יתושים ולהגנה על המגוון הביולוגי במקווי מים בישראל (מאי 2013)

>> סקר לוטרות (יוני 2013)
>>
דוח "עוצרים את התדרדרות המגוון הביולוגי והסביבה בישראל" בעריכת אלון רוטשילד (אוקטובר 2013)
>>
מיזם ניטור ותגובה מהירה לטיפול במינים פולשים - סיכום פעילות שלב א'. בעריכת עפרי גבאי ואלון רוטשילד (אפריל 2014)

>>סיכום סקר לוטרות (אפריל 2014), כתיבה: שמוליק ידוב, רוני שחל ועמית דולב

>> שוניות סלעיות בים התיכון (מאי 2014), כתיבה: ד"ר גיל רילוב, עריכה: אלון רוטשילד

>> עולם חבוי בין גרגרי החול; המצע הרך בים התיכון (מאי 2016), כתיבה ועריכה: ד"ר אורית ברנע. היגוי ועריכה:  ד"ר רותי יהל, אלון רוטשילד

בתי גידול
>> בריכות חורף בישראל
>> חולות מישור החוף בישראל
>> הכורכר והחמרה
>> בתה ושטחים עשבוניים
>> מעיינות בישראל
>> מלחות בישראל

הנחלים שלנו

>> שלוש שנים - שמונה נחלים: צעדים מעשיים לשיקום זרימת המים בנחלי ישראל. ד"ר אורית סקוטלסקי (2015)  
>> דוח "געגועים לנחל" :הנחלים ובתי הגידול הלחים בישראל בעריכת אורית סקוטלסקי ומשה פרלמוטר (מרץ 2012)