חיפוש טיולים ומסלולים
בחר אזור
בחר סוג פעילות
חיפוש פעילות בטקסט חופשי

מפלס הכנרת

חוף ספיר

מרבית הבעיות שנוצרו בשנים האחרונות לאורך חופי הכנרת נבעו מנסיגה חדה של המפלס שהנה תוצאה של שאיבת יתר לצד שנים שחונות. מכאן ששמירה על הכנרת במפלסי מים גבוהים הנה מטרה סביבתית מן המעלה הראשונה לשימור הכנרת. יחד עם זאת, להחלטה על ייצוב הכנרת במפלסי מים גבוהים משמעויות מרחיקות לכת על כל מדיניות משק המים של מדינת ישראל.

על מנת להוביל שינוי מדיניות במשק המים שיבטיח שמירת על מפלסים גבוהים בכנרת הזמינה החלה"ט שתי עבודות מקצועיות בנושא.

עבודה אחת בחנה את תפקידם של הקווים האדומים בכנרת כבלמים ומאזנים בתכנון והפעלת מערכת המים הארצית. העבודה בחנה את הסיבות לכשל המערכתי בשמירת משאבי המים של ישראל בכלל, בשמירה על מפלסי מים גבוהים לכנרת בפרט, והציעה פתרונות אופרטיביים אלטרנטיביים. מחקר זה שם את הדגש על הצורך ברפורמה מוסדית, שמטרתה לבחון כיצד מתבצעות ההחלטות בדבר הקצאת המים בין המגזרים השונים. העבודה נערכה ע"י פרופ' ערן פייטלסון, צפריר גזית ואיתי פישהנדלר מהאוניברסיטה העברית בירושלים, בניהול ופרסום של מכון ירושלים לחקר ישראל.

עבודה שנייה בחנה את ההיבטים הכלכליים של מדיניות מפלסים גבוהים בכנרת. עבודה זו מציגה אומדנים כמותיים של התועלות הכוללות בתחומים השונים, הנובעות מקיום מדיניות מפלסים גבוהים בכנרת. במקביל נערך במסגרת העבודה אומדן כמותי של מפגעים שונים כתוצאה ממפלסים נמוכים. העבודה נערכת ע"י חברת "כיוון" בראשות ד"ר גדי רוזנטל ונחום יהושוע.

העבודות שנערכו מלמדות שתהליכי קבלת ההחלטות במשק המים בכללותו, שהנו תולדה של מבנה משק המים, אינו נותן מענה מספק במצבים של משבר. החשש העיקרי של החברה להגנת הטבע הוא, ששנה אחת או שתיים שחונות יובילו להורדה מחודשת של הקו האדום בכנרת כתוצאה מלחצים פוליטיים וכתוצאה מכך שהוא המענה הזמין ביותר במצב משבר. החברה להגנת הטבע סבורה שאסור להמתין למשבר הבא ולשבת בחיבוק ידיים, אלא לפעול היום במטרה לערוך שינויים מבניים במערכת קבלת ההחלטות במשק המים בכלל וביחס לקו האדום בפרט, אשר יבטיחו בעתיד קבלת החלטות בצורה עניינית.

שומרי הסביבה מס' 41 מיוני 03