חיפוש טיולים ומסלולים
בחר אזור
בחר סוג טיול
חיפוש טיול בטקסט חופשי
 

הישג לארגוני הסביבה: יוקם צוות מעקב ציבורי אחרי פעילות אסדת לוויתן

8/08/2018

 
שני ארגוני הסביבה - החברה להגנת הטבע ואדם טבע ודין - הגיעו לסיכום עם משרדי האנרגיה והגנת הסביבה על הקמת "צוות מעקב פיתוח אסדת לוויתן": צוות משותף למשרדי הממשלה, לארגוני הסביבה ולציבור, שיעקוב אחרי השפעות אסדת "לוויתן" להפקת גז טבעי, המוקמת בתוך הים, כ-10 ק"מ מחוף דור בכרמל - על הסביבה, על הים ועל האוויר, על מנת לוודא כי כל ההתחייבויות בנוגע לאסדה אכן מתקיימות. הצוות יתכנס פעם בשלושה חודשים, עוד בטרם תחילת פעילות האסדה.

 

 

חוף דור. צילום: צביקה אל עז
 

על פי ההחלטה של משרד האנרגיה והמשרד להגנת הסביבה, יוקם "צוות מעקב פיתוח אסדת לוויתן". הצוות יפעל בראשות משרד האנרגיה ובהשתתפות משרדי ממשלה רלוונטיים ונציגי ציבור: נציג מטעם ארגוני הסביבה הארציים ונציג מטעם הרשות המקומית. הצוות יעקוב אחר השפעת האסדה והמתקנים היבשתיים על הסביבה, האוויר והים. מטרת הצוות לוודא כי כלל ההתחייבויות אשר נאמרו וסוכמו כלפי פיתוח אסדת לוויתן והמתקנים היבשתיים אכן מתממשים. הצוות יתכנס אחת לרבעון, לקראת תחילת פעילות האסדה, לצורך תיאום סדרי עבודה והעברת חומרים רלוונטיים. לאחר שנתיים מיום תחילת עבודת האסדה, ועם הכניסה לשגרה, מפגשי הצוות יתקיימו פעם בחציון. 
 
כארגון הדואג לטובת כלל הציבור, החברה להגנת הטבע רואה חשיבות רבה בניהול מדויק ובטוח של הרגולציה, היישום והאכיפה, במעבר החיוני לגז טבעי, תוך שימת דגש על בריאות וסביבה, בטיחות וביטחון. אנו ערים לקושי המסוים ולמתח הציבורי באזורים בהם מתוכננת הקמת התשתיות לקליטת הגז הטבעי, החשוב לשיפור איכות האוויר בישראל ולהפחתת התמותה והתחלואה, ולכן אנו מנהלים דיאלוג רציף בין ציבור, מומחים ונציגי ממשלה - שמטרתו להבטיח מטרות חשובות אלו ולהביא לניהול בטוח, יציב ומיטבי של משק האנרגיה ושל הסביבה בכלל.
החברה להגנת הטבע פועלת ותפעל כדי להבטיח שמנגנוני הבטיחות, הניטור, הפיקוח והרגולציה בתהליך הפקת הגז הטבעי, בכל מקום שיהיה, בים וביבשה, יהיו המחמירים, ההדוקים והקפדניים ביותר, וייעשו תוך שקיפות ושיתוף הציבור.
 
מאדם, טבע ודין נמסר: "אנו רואים בשקיפות ערך עליון, שמטרתו, בין היתר, לוודא שמלוא התשתית העובדתית תונח בפני הציבור, כדי לוודא שניטור, פיקוח ורגולציה, נעשים באופן המיטבי ביותר, בהתאם לחקיקה הסביבתית ותוך הקפדה על אכיפת חוק אוויר נקי. בכוונתנו להמשיך ולפעול מול משרד האנרגיה ורשויות המדינה, לשם קידום משק אנרגיה נקי, הפחתת זיהום אוויר והצבת יעדים שאפתניים יותר לפיתוח מקורות אנרגיה מתחדשת - המקור הנקי והבטוח ביותר למען בריאות הציבור."

 

לעדכונים נוספים שלנו בנושא גז טבעי ואנרגיות מתחדשות

 

לעדכונים נוספים שלנו בנושא ים וחופים


כתבות נוספות בנושא החופים