חיפוש טיולים ומסלולים
בחר אזור
בחר סוג פעילות
חיפוש פעילות בטקסט חופשי
 

מונעים את האסון הבא - מתקנים את חוק אזורים ימיים !

13/05/2018
מונעים את האסון הבא - מתקנים את חוק אזורים ימיים ! (הגדל)


החברה להגנת הטבע ו"אדם, טבע ודין" מתנגדות להצעת חוק האזורים הימיים בנוסחה הנוכחי וקוראת להסדרת רגולציה הוגנת, יעילה, מאוזנת ושקופה לטובת הציבור, היזמים והטבע הישראלי. אנו קוראים לועדת הכלכלה לתקן את הצעת החוק לפני שיקרה האסון הבא !

 

 

על מה מדובר?

 

כולנו שמענו על קידוחי הגז והנפט המתוכננים בים התיכון, אך רובנו איננו מודעים לכך שקידוחים אלה מבוצעים כיום בעיקר במים העמוקים, בשטח  שנקרא "מים כלכליים". מרחב זה עדיין אינו מוסדר מבחינה חוקית, ולכן משרד האנרגיה וחברות הגז פועלות שם כמעט ללא בקרה סביבתית של משרד הגנת הסביבה.

הממשלה מקדמת כיום את חוק האזורים הימיים - חוק חדש שאמור לעשות סדר בים, אך המשרד להגנת הסביבה לא קיבל סמכויות של בקרה סביבתית. חמור מכך – לציבור לא תהיה זכות התנגדות למה שיקרה במים הכלכליים, ומי שיחליט, לבד, הוא הממונה על ענייני הנפט במשרד האנרגיה, ללא תהליך של שקיפות.
 

עמדת החברה להגנת הטבע : הצעה חד צדדית

 

אנחנו סבורים שחובה על השר להגנת הסביבה ללוות את תהליכי התכנון והביצוע בהיבטים סביבתיים, ולייצג אותנו ואת הטבע אל מול האינטרס הצר של חברות האנרגיה. הצעת החוק הנוכחית היא חד צדדית, מדירה את הציבור ומפקירה את צורכי האדם, הטבע והסביבה הימית.

הים התיכון הוא המקור החשוב ביותר למי שתייה עבור הציבור הישראלי, מקור מזון (דגים), ייצור חמצן ומיתון שינויי אקלים. חיים בו דולפינים, צבי ים , דגי טונה נדירים, ומאות מיני דגים נוספים. לצערנו, דליפות ותקלות במהלך קידוחי גז ונפט מתרחשות כל הזמן. 
זה קרה למשל ב-2010 בארצות הברית, במפרץ מקסיקו, באסון בקנה מידה אדיר.


אין מחלוקת כי מדינת ישראל חייבת להסדיר את סמכויותיה וריבונותה בתחומי המים הכלכליים, ששטחם שווה לשטחה היבשתי של ישראל. עם זאת, הצעת החוק הנוכחית היא חד צדדית, מדירה את הציבור ומפקירה את צרכי האדם, הטבע והסביבה הימית. היא נעדרת מנגנוני איזון בין הצורך בפיתוח הכלכלי עם ההכרח בשימור הסביבה הימית, היא נעדרת מנגנונים שיבטיחו את השקיפות, את מעורבות ושיתוף הציבור בחלוקת זכויות החיפוש וההפקה של הנפט, היא נעדרת מנגנונים שיאפשרו למשרד להגנת הסביבה לממש את סמכותו ואחריותו כלפי הציבור בישראל – במניעת אסונות בסדרי גודל עצומים.

 

מה הפיתרון ?

 

החברה להגנת הטבע ו'אדם, טבע ודין' קוראים לכם להתנגד להצעה בנוסחה הנוכחי ולפעול לטובת הסדרת רגולציה הוגנת, יעילה, מאוזנת, שקופה וברורה – לטובת הציבור, היזמים והטבע הישראלי.  אנחנו קוראים לוועדת הכלכלה:

1. להקים ועדה מעין–תכנונית (ולי"ם) שתשמור על האיזון בקבלת ההחלטות בין פיתוח לשימור, תוך שקיפות ציבורית.
2. להפריד בין תהליך הרישוי של מתקני קידוח גז ונפט, שיבוצע ע"י משרד האנרגיה, לבקרה הסביבתית שתבוצע ע"י משרד הגנת הסביבה: מעמד שווה זכויות ועצמאי למשרד להגנת הסביבה בעת קבלת החלטה על אישור קידוחי אנרגיה במים הכלכליים, עם זכות וטו במקרה של סיכון חמור לסביבה.
3. לעמוד על פעולה בשקיפות ומתן זכות התנגדות לציבור בעת תהליך אישור הקידוחים.
4. להגדיר שמורות ימיות בחוק אזורים ימיים, להגנה על שטחי טבע הראויים לשימור קפדני.

 

 

למידע נוסף באתר הרפורמה להצלת הים התיכון

 

 

 

 

כתבות נוספות בנושא ים וחופים