חיפוש טיולים ומסלולים
בחר אזור
בחר סוג טיול
בחר דרגת קושי
חיפוש טיול בטקסט חופשי
 

הצעת חוק האזורים הימיים - עמדת החברה להגנת הטבע וארגוני הסביבה

13/05/2018
הצעת חוק האזורים הימיים - עמדת החברה להגנת הטבע וארגוני הסביבה (הגדל)


החברה להגנת הטבע יחד עם הארגונים "צלול' ו"אדם, טבע ודין" מתנגדת להצעת חוק האזורים הימיים בנוסחה הנוכחי וקוראת להסדרת רגולציה הוגנת, יעילה, מאוזנת ושקופה לטובת הציבור, היזמים והטבע הישראלי. הדיונים על הצעת החוק בכנסת בעיצומם

 

 

על מה מדובר?

 

חוק אזורים ימיים נועד להסדיר את הפעילות ב"מים הכלכליים" של הים התיכון של ישראל, שכיום מתבצעים בהם קידוחי אנרגיה ללא כל הסדרה חוקית ראויה.

 

עמדת החברה להגנת הטבע

 

הצעת החוק הנוכחית היא חד צדדית, מדירה את הציבור ומפקירה את צורכי האדם, הטבע והסביבה הימית.

חוק האזורים הימיים נועד להסדיר את הזכויות והחובות של המדינה בשטח המים הכלכליים. בשטח זה מצויים משאבי טבע ציבוריים יקרי ערך, לצד סביבה ימית טבעית ייחודית ומופלאה. 
אין מחלוקת כי מדינת ישראל חייבת להסדיר את סמכויותיה וריבונותה בתחומי המים הכלכליים, ששטחם שווה לשטחה היבשתי של ישראל. פעילות הפיתוח של שדות הגז והנפט, בתחומי המים הכלכליים, מתבצעת שנים רבות מידי, במצב של חוסר ודאות רגולטורית, מצב המוביל לפגיעה קשה במשק, בטבע ובסביבה, ובציבור – בעליו של משאבי הטבע המצויים שם.
עם זאת, הצעת החוק המונחת לפניכם מציעה אסדרה חלקית ושגויה: היא נעדרת מנגנוני איזון בין הצורך בפיתוח הכלכלי עם ההכרח בשימור הסביבה הימית, היא נעדרת מנגנונים שיבטיחו את השקיפות, את מעורבות ושיתוף הציבור בחלוקת זכויות החיפוש וההפקה של הנפט, היא נעדרת מנגנונים שיאפשרו למשרד להגנת הסביבה לממש את סמכותו ואחריותו כלפי הציבור בישראל – במניעת אסונות בסדרי גודל עצומים. עוד נעדרת הצעת החוק מנגנון הולם לשימור אתרי טבע רגישים בסביבה הימית של המים הכלכליים.
הצעת החוק הנוכחית הינה חד צדדית, מדירה את הציבור ומפקירה את צרכי האדם, הטבע והסביבה הימית. החברה להגנת הטבע, 'צלול' ו'אדם, טבע ודין' קוראים לכם להתנגד להצעה בנוסחה הנוכחי ולפעול לטובת הסדרת רגולציה הוגנת, יעילה, מאוזנת, שקופה וברורה – לטובת הציבור, היזמים והטבע הישראלי. 

 

תמונת מצב

 

 הצעת החוק הובאה לדיון ב-7.5.18 בוועדת הכלכלה של הכנסת . שלושת ארגוני הסביבה – החברה להגנת הטבע, צלול ואדם, טבע ודין, פנו ליו"ר הוועדה ח"כ איתן כבל, עם הערותיהם לגבי ההצעה. בדיון קיבלו חברי הכנסת את עמדתנו והבהירו שייערכו בה שינויים.


 

רקע נוסף

 

ביוני 2017 המליצה החברה להגנת הטבע כי קבלת ההחלטות בנושאי פיתוח, בדגש על הפקת אנרגיה במים הכלכליים, תהיה בידיו הבלעדיות של משרד האנרגיה. השר להגנת הסביבה, ח"כ זאב אלקין, נעמד  בשורה אחת עם החברה להגנת הטבע, אדם טבע ודין וצלול למען הים, ודרש כי יוכנסו תיקונים משמעותיים בחוק בהיבט הסביבתי:

 • הסדרת קידוחי הגז והנפט במסגרת ועדה מעין–תכנונית בה יהיה חבר המשרד להגנת הסביבה, כך שתתאפשר שקיפות וזכות התנגדות והערות לציבור.
• כינון מנגנון בקרה סביבתי עצמאי על ידי המשרד להגנת הסביבה
• הגדרה ברורה של שמורות טבע ימיות בניהול עצמאי של רשות הטבע והגנים, לשמירה על שטחים ימיים ייחודיים הראויים להגנה.

 

 

כתבות נוספות בנושא החופים