חיפוש טיולים ומסלולים
בחר אזור
בחר סוג פעילות
חיפוש פעילות בטקסט חופשי

ייפתח לציבור: הטבע בכנרת

מועצת איגוד ערים כנרת אישרה את תקציבה לשנה הקרובה - 27 מיליון שקל, ואת תכנית העבודה, הכוללת ניקיון, פיתוח, שיקום, טיפול במפגעים, אכיפה, הסברה ושמירה על 14 חופי הכנרת שבתחום האיגוד. למעלה משני מיליון שקלים מהתקציב יופנו לביצוע ואחזקת שביל סובב כנרת, פרי יוזמת החברה להגנת הטבע, על מנת "להשיב את הכנרת חזרה לציבור הרחב ולחשוף את ייחודה כנכס טבע היסטורי, דתי ותרבותי"

ינואר 2009

מועצת איגוד ערים כנרת אישרה את תקציבו הראשון, שיעמוד בשנה הקרובה על 27 מיליון שקל, מתוכם כ-21 מיליון שקל תקציבי פיתוח ולמעלה משני מיליון שקלים לביצוע ואחזקת שביל סובב כנרת.

בנוסף, אושרה תוכנית העבודה של האיגוד לשנה הקרובה, הכוללת פעולות ניקיון בחופים הפתוחים, לפעולות להסדרת שטח דחופות, לתיקון של מערכות הביוב בחופים, לשיקום של מערכת אספקת המים, לתפעול שוטף, הכולל פיקוח על הבנייה, סיוע לשירותי ההצלה, מניעת זיהום ורעש ואיתור מפגעים, לחינוך והסברה, כולל העברת מסרים של שמירת הסביבה החופית בכלל וכללי התנהגות לאורך חופי הכנרת בפרט, לפעילויות של פיקוח ואכיפה ולפיתוח תשתיות.

משה פרלמוטר, רכז החופים והים של החברה להגנת הטבע וחבר האיגוד: "החברה להגנת הטבע מברכת את הגורמים השונים, אשר סייעו ומסייעים גם היום לאיגוד ערים כנרת בצעדיו הראשונים. החברה להגנת הטבע מביטה קדימה בתקווה כפולה: האחת, שנראה בסוף החורף את הכנרת חוזרת למיטבה, מלאה עד גדותיה, והשנייה, שנשכיל כולנו להוביל את איגוד ערים כנרת לעבר המטרות היומרניות, אך ההכרחיות, שהוצבו בפני האיגוד עם הקמתו, כך שתתאפשר הגישה החופשית אל חופי הכנרת, והם ישומרו ויטופחו לטובת כלל תושבי ישראל".

שביל סובב כנרת. צילום: ליהי בן-חורין

צילום: אילן ארד

איגוד ערים כנרת הוקם במהלך שנת 2008 ותפקידו הוא לטפל בכל העניינים הקשורים לחופי הכנרת. האיגוד, אשר הוקם על מנת לפעול לשינוי המציאות הקשה השוררת בחופי הכנרת ולהשיב את הכנרת וחופיה לציבור הרחב, כשהם פתוחים מטופחים, החל את פעולתו בחודשים האחרונים. בתחום האיגוד 14 חופים מוסדרים (אמנון, חוקוק, כינר, דוגה, גולן, צאלון, כורסי, לבנון, חלוקים, גופרה, סיסיתא, שיקמים, ברניקי וצינברי), המופעלים כיום באמצעות זכיינים, ובנוסף, קיימים עוד 24 ק"מ של חופים פתוחים, בהם האחריות לניקיון ולמתן שירותי חוף היא של האיגוד.

בהחלטת הממשלה, אשר הובילה לחקיקת החוק להסדרת הטיפול בחופי כנרת, אשר מכוחו הוקם איגוד ערים כנרת, נכתב: "ניהול כושל של הרשויות המוניציפאליות מחד, ופיזור סמכויות הפיקוח על הנעשה בחופים בין גופים רבים, מאידך, גרמו לכשל תפקודי חמור. כשל זה מתבטא במפגעים סביבתיים הפוגעים באיכות המים בכינרת וברווחת הציבור כולו, שבא לנפוש בחופי האגם. ריבוי הגורמים המסדירים מקשה על ניהול אזור הכנרת, על פיתוחה הכלכלי, הפעלת החופים בה ושמירה עליהם. ניהול כושל של האגם מביא לנזקים כלכליים גדולים למשק הנגרמים בשל זיהום המים וניצול חלקי של הפוטנציאל התיירותי הגלום בכנרת."

על פי התקציב שאושר, למעלה משני מליון שקלים יופנו בשנה הקרובה לביצוע ואחזקת שביל סובב כנרת. על פי ספר התקציב, "הרעיון של שביל סובב כנרת, שביל הליכה באורך 60 ק"מ שיקיף את הכנרת, הוא פרי יוזמת החברה להגנת הטבע שגם החלה להוציאו אל הפועל. באמצעות קבוצות נוער מכל רחבי הארץ נפרצו וסומנו למעלה מ-40 ק"מ של שביל. שביל סובב כנרת נועד להשיב את הכנרת חזרה לציבור הרחב. השביל יאפשר לציבור הרחב לטייל באופן מוסדר ובנוחות סביב האגם, ליהנות ולחשוף את ייחודה של הכנרת כנכס טבע וכמקור עיקרי לאספקת מים, לצד היותה נכס היסטורי, דתי ותרבותי".