חיפוש טיולים ומסלולים
בחר אזור
בחר סוג פעילות
חיפוש פעילות בטקסט חופשי
 

נמשך המאבק על נחל יתלה

חוטמית זיפנית בנחל יתלה. צילום: עמיר בלבן, החברה להגנת הטבעעשרות אנשי אקדמיה, אנשי רוח ומוסיקאים, אומנים, אנשי תקשורת ובידור, ועוד כ-3,500 איש נוספים, הצטרפו לקריאת החברה להגנת הטבע להעברת קו הרכבת ת"א-י-ם מתחת לנחל יתלה בהרי יהודה, שהוגשה למועצה הארצית לתכנון ובנייה.

"גשר מעל הנחל יגרום למרחב הטבעי נזק ללא תקנה, אנו קוראים למועצה לאמץ את החלופה של מנהרה מתחת לנחל".

אפריל 2009

 

החברה להגנת הטבע הגישה למועצה הארצית לתכנון ובנייה, את התנגדותה לתוכנית של רכבת ישראל להעביר את מסילת הרכבת מעל נחל יתלה בהרי יהודה באמצעות גשר, אליה הצטרפו בימים האחרונים קבוצה אנשי אקדמיה, אנשי תקשורת ובידור, אנשי רוח ועוד כ-3,500  איש נוספים. (צילום: עמיר בלבן, החברה להגנת הטבע).

בין החותמים: פרופ' ישראל אומן, חתן פרס נובל לכלכלה לשנת 2005, עשרות אנשי אקדמיה מתחומי הטבע והאקולוגיה וביניהם פרופ' יורם אבנימלך, לשעבר המדען הראשי של המשרד לאיכות הסביבה, פרופ' אהוד נצר ופרופ' עמוס פרומקין מהאוניברסיטה העברית, אנשי רוח כגון  פרופ' נתן זך, הסופר חיים גורי, ופרופ' אריאל הירשפלד, נציב הדורות הבאים לשעבר השופט שלמה שהם, אנשי תקשורת ובידור כגון אברי גלעד, הבדרן ואיש הטלוויזיה טל פרידמן, ריקי בליך, רמי שדה, אלכס אנסקי, עומרי שרון, אברהם בורג והמוסיקאים מיקי גבריאלוב ודני ליטני. כל החותמים מבקשים מהמועצה הארצית לתכנון ובנייה לאמץ את החלופה הסביבתית יותר של מנהרה מתחת לנחל.

מלבד התנגדות החברה להגנת הטבע, אליה הצטרפו כאמור אלפי חותמים, הוגשו עשרות התנגדויות רשמיות נוספות, ביניהן התנגדויות של פרופ' אבי פרבולוצקי מנהל המחלקה להגנת הצומח בפקולטה לחקלאות, קבוצת פרופסורים ודוקטורים מהאוניברסיטה העברית  ובראשם פרופסור יגאל אראל, המכון למדעי כדור הארץ ועוד.

היום, ראשון, היה היום האחרון בו ניתן להגיש התנגדויות לתוכנית למועצה הארצית לתכנון ובנייה. כעת ימונה חוקר מיוחד שיבדוק את ההתנגדויות ולאחר מכן אמורה המועצה הארצית להכריע על תוואי הקו.

בהתנגדות המפורטת של החברה להגנת הטבע כותב אברהם שקד, רכז שמירת הטבע של החברה להגנת הטבע בהרי יהודה: "החברה להגנת הטבע מחויבת לקידומה של התחבורה הציבורית בישראל. הרכבת מהווה חלופה לשימוש ברכב פרטי ואמצעי תחבורה ציבורית והסעת המונים מועדף, וערכה הסביבתי רב. לפיכך רואה החברה להגנת הטבע בתחבורה המסילתית מרכיב חשוב במערך התחבורה הציבורית בישראל, ההולך ומתפתח לאחר הזנחה בת שנים רבות [...] החברה להגנת הטבע רואה בקו הרכבת החדש בין תל אביב לירושלים, שיאפשר קשר יומיומי מהיר ויעיל בין הערים הראשיות דרך נמל התעופה בן גוריון, כלי חשוב לפיתוח ירושלים, לשגשוגה ולחיזוקה [...] למרות מעלותיה הסביבתיות של רכבת לעומת אמצעים אחרים להסעת המונים, מסילת רכבת היא בראש וראשונה גם תשתית כבדה, החוצה בדרך כלל שטחים פתוחים וטבעיים, שבנייתה משפיעה מאד על הסביבה ופוגעת בה באופן המחייב לפעמים שיקום מסיבי או שאינו בר שיקום כלל [...] לפיכך, חשובה ונחוצה ככל שתהיה המסילה החדשה לירושלים, יש להבטיח כי הקמתה לא תהיה כרוכה בגרימת נזקים סביבתיים קשים אחרים ופגיעה אנושה בטבע, אשר יהיו בלתי ניתנים לשיקום ולתיקון. במיוחד כאשר קיימת חלופת ביצוע המונעת כליל כל נזק סביבתי למרחב טבעי ייחודי שערכו רב במיוחד.

"למרות תמיכתה העקרונית בתחבורה המסילתית ובמסילה החדשה, נאלצת החברה להגנת הטבע, בלב כבד, להגיש השגה זו לתוכנית שבנדון, שעניינה העיקרי הוא הפגיעה הצפויה והאנושה, בלתי נסבלת ובעיקר מיותרת, בערכי נוף וטבע חשובים מאין כמוהם במרחב הרי יהודה ושפלת יהודה, כתוצאה מעבודות בניית המסילה בקטע שבין עמק איילון לעמק הארזים."

השגת החברה להגנת הטבע מתמקדת בעיקר בנושאים הבאים:
א. התנגדות לפריצת דרך גישה וביצוע עבודות להקמת גשר בקטע המסילה בנחל יתלה ודרישה לביטול הגשר, הדרך וכל העבודות בנחל ובסביבתו על ידי אימוץ חלופת המסילה המוצעת על ידי רשות הטבע והגנים (להלן רט"ג) למעבר המסילה במנהרה מתחת לנחל.
ב. דרישה לקידום חלופה להטמנת עודפי עפר מעבודות הכרייה ("חומר טפל") במחצבת בית מאיר על פני חלופות להטמנה בשטחים הפתוחים, על ידי השלמת כל הצעדים הסטטוטוריים והתכנוניים הנדרשים ליישומה וביצוע כל הבדיקות ונקיטת כל האמצעים הנדרשים להבטחת בריאותם ושלומם של תושבי האזור."

מהחברה להגנת הטבע נמסר: "ההתגייסות המדהימה של הציבור הרחב, שהצטרף בחודשים האחרונים להתנגדות החברה להגנת הטבע, מלמד כי על אף שרבים מעוניינים בקידום רכבת מהירה לירושלים, חשוב לא פחות כי הנזק ימוזער ותאומץ חלופה סביבתית  שתשמר את נכסי הטבע לנו ולדורות הבאים."

בהתנגדות, עליה חתומים אלפי המצטרפים, נכתב: "הרכבת המהירה מירושלים לתל אביב מהווה חלופה לשימוש ברכב פרטי ואמצעי תחבורה ציבורית והסעת המונים מועדף, וערכה הסביבתי רב. יחד עם זאת, יש להבטיח כי הקמתה לא תהיה כרוכה בגרימת נזקים סביבתיים קשים אחרים ופגיעה אנושה בטבע, אשר יהיו בלתי ניתנים לשיקום ולתכנון... בנחל יתלה, בלב האזור השמור ביותר בהרי יהודה, מתוכננת המסילה לעבור מעל הנחיל בגשר. ביצוע הגשר ודרך נדרשת לאתר יגרמו לנזק ללא תקנה לנחל ולמרחב הטבעי שסביבו... אני מתנגד בתוקף לפגיעה המיותרת במרחב נחל יתלה וקורא למועצה הארצית לאמץ את חלופת רט"ג למעבר המסילה מתחת לנחל – במנהרה...".