חיפוש טיולים ומסלולים
בחר אזור
בחר סוג פעילות
חיפוש פעילות בטקסט חופשי
 

לוטרות בסכנה - סקר חדש חושף מגמת ירידה עצובה

5/08/2013
לוטרות בסכנה - סקר חדש חושף מגמת ירידה עצובה (הגדל)

סקר חדש של החברה להגנת הטבע מגלה מגמת ירידה עצובה באוכלוסיית הלוטרות. הסקר נערך כחלק מניטור אורך טווח החל משנת 2000, שבוצע ע"י החברה להגנת הטבע ורשות הטבע והגנים. ניתוח המידע הראה שתפוצת הלוטרות הולכת ומצטמצמת, בשל אובדן בתי גידול. סיכויי ההכחדה של בתי גידול נמצאים בעלייה מתמדת ולכן יש לנקוט במספר פעולות לשיפור המצב, כפי שמציע הדוח.
שמוליק ידוב, מנהל מרכז היונקים של החברה להגנת הטבע: "הסקר, שהתבצע על ידי רשות הטבע והגנים והחברה להגנת הטבע, מתקיים ברציפות כבר למעלה מעשר שנים, מאז שנת 2000. הלוטרה היא טורף על בסביבת המחייה הלחה ונוכחותה מעידה על בריאות המערכת ועל המגוון הביולוגי שלה. הצטמצמות מתמשכת בבתי הגידול הלחים, שמאכלסים לוטרות, מעידה על הפגיעה הקשה שבתי גידול אלו חווים בשנים האחרונות, הן באיכותם הפיזית, הן במידת החיבור שלהם זה לזה והן בקיטוע הפנימי שלהם. הלוטרות הן בין המינים הראשונים שנפגעים, אך לא האחרונים. אישוש אוכלוסיות הלוטרות בהחלט אפשרית, על ידי מאמץ להבטחת איכות בתי הגידול הלחים, שמירה על רציפות החיבור בין בתי הגידול שבאגן החולה ואגן הכינרת, עם אלו של עמק בית שאן ועמק יזרעאל, והבטחת קיומם של מעברים בטוחים בתוך בתי הגידול ובכל כביש ודרך, גם קיימים וגם כאלה הנמצאים כעת בהליכי תכנון".
עמית דולב, אקולוג מחוז צפון ברשות הטבע והגנים: "בעזרת המחקר שערכנו בעשור האחרון, למדנו שהגורם המשמעותי ביותר להכחדת הלוטרות הוא הקישור בין עמק המעיינות לכנרת (הירדן הדרומי). כפי הנראה, מצבו העגום של מסדרון אקולוגי חשוב זה כתוצאה מהפסקת הזרמת מים מתוקים ב - 50 השנים האחרונות וירידה בשפע הדגים לאורכו, תרמה לכך שנוצר נתק בין האזורים שהם בתי גידול טובים עבור הלוטרות. ברור לנו היום יותר מתמיד שהמפתח לשימור המין באזור זה טמונה בשיקום הירדן, בהזרמת מים בכמות טובה שתאפשר קיום של דגים והטורפים שנמצאים בו".

 

  סקר לוטרות 2013