חיפוש טיולים ומסלולים
בחר אזור
בחר סוג טיול
בחר דרגת קושי
חיפוש טיול בטקסט חופשי
 

הזמנה לכנס איכות הסביבה ביו"ש - 12/1/2017 - אוניברסיטת ת"א

איכות הסביבה ביו"ש, משבר בצבת הגיאופוליטיקה

Judea and Samaria - Environment in the Vise of Geopolitics

12 בינואר 2017

במעמד השר להגנת הסביבה, ח"כ זאב אלקין

מיקום: ביה"ס ללימודי הסביבה ע"ש פורטר, אוניברסיטת תל אביב

שדרת ההר המרכזית נמצאת בלב הסכסוך והמחלוקת מזה חמישים שנה.
מעבר להיבטים מדיניים-ביטחוניים, הסביבה עצמה נפגעת באופן קשה וכתוצאה מכך ניזוקים ישראלים ופלסטינים כאחד. על רקע היעדרם של מנגנוני פעולה ואכיפה אפקטיביים המשבר הסביבתי הולך וגובר.
הכנס יביא יחדיו אנשי סביבה, מקבלי החלטות, מומחים, נבחרי ציבור, אנשי אקדמיה, עובדי שלטון מקומי ונציגי חברה אזרחית לדיון משותף במצב הנוכחי ובאתגרים וההזדמנויות הטמונות בחלופות שונות למצב הנוכחי של סכסוך מתמשך ומעמד משפטי סבוך היוצר חלל של רגולציה ואכיפה.
הכנס מבקש לבחון סוגיות שונות ובהן מה הן הדרכים לקיים שיתוף-פעולה סביבתי ישראלי -פלסטיני בהיעדר הסדר, מה הן חלופות ההסדרה הקיימות והאם קיימים מנגנוניים חדשניים או חליפיים להתמודדות מדינית, רגולטורית וסביבתית מקצועית עם המשבר הסביבתי הקיים.

09:30 התכנסות ורישום, קפה ועוגה.
10:00 דברי ברכה ופתיחה:
ד"ר אדריכל אריה נשר, מנהל מקצועי בבית הספר ללימודי הסביבה ע"ש פורטר.
ניר פפאי, סמנכ"ל שמירת טבע, החברה להגנת הטבע.
השר להגנת הסביבה ח"כ זאב אלקין.
ישראל דנציגר, מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה.

מושב ראשון:  "סביבה ללא רחמים" תמונת מצב 2017

יו"ר המושב: עמיחי נעם, מנהל המכון לחקר ארץ יהודה, בית ספר שדה כפר עציון.
10:45 יצחק (איצ'ה) מאיר, מנהל איגוד ערים לאיכות הסביבה שומרון, תמונת מצב.
11:00 פרופ' אביטל גזית, בית הספר ללימודי הסביבה על שם פורטר, נחלים חוצי גבולות.
11:15 פרופ' חיים גבירצמן, האוניברסיטה העברית ורשות המים, ליקויי המדיניות הסביבתית ביו"ש.
11:30 עו"ד גדעון ברומברג - מנכ"ל ישראלי אקופיס מזה"ת, סוגיות מים וסביבה חוצות גבולות.

"מדברים מהשטח" פאנל מקרים נבחרים: סיפורו של ואדי פוכין. ביוב בנחל פרת. מפעל המלט במדבר יהודה. זיהום נחל אלכסנדר בעונת המסיק מפסולת שמן הזית (עקר). מחדל תחנות הדלק. שוד עתיקות ביו"ש. מטמנות זבל, מקרה אס"פ ראמון.
בהשתתפות:
ירון רוזנטל, מנהל בית ספר שדה כפר עציון.
נדב טל, רכז אזור השרון, אקופיס מזה"ת.
אריאל פילבר, מנהל בית ספר שדה עפרה ורכז שמירת טבע יו"ש, החברה להגנת הטבע.
עובד ארד, מנהל מחלקת שטח, עמותת רגבים.
יעל ישראל, ירוק עכשיו.
ישי חמו, משפטן, דובר "שומרים על הנצח".
12:40 בני אלבז , קמ"ט איכות סביבה ומים איו"ש, עזה והמעברים במנהל האזרחי, הרצאה והתייחסות.
13:00-13:45 הפסקת צהריים. ניתן להזמין מראש ארוחת צהרים חמה.


מושב שני: "לָאקוּנָה"– הסדרה משפטית סביבתית ביו"ש, האם תיטיב עם הסביבה? האם קיימות חלופות משפטיות?

יו"ר המושב: עו"ד עמנואל ויזר יו"ר ועדת איכות הסביבה בלשכת עורכי-הדין.
13:50 פרופ' אלון טל, ראש החוג למדיניות ציבורית, אוניברסיטת תל אביב, פעיל סביבתי וותיק, גיבוש קונצנזוס להיקף הפעילות הסביבתית של מדינת ישראל מעבר לקו הירוק: אתגרים וקביעת קווים מנחים.
14:05 ד"ר יהודה יפרח, ראש הדסק המשפטי בעיתון מקור ראשון באפליקציית 360, תרומת המשפטנים למחדלי איכות הסביבה ביו"ש.
14:20 פאנל משפטי, בהשתתפות:
עו"ד תומר ישראל, מנהל המחלקה המשפטית, ירוק עכשיו.
עו"ד בעז ארזי, מומחה לדיני המקרקעין ביו"ש.
עו"ד תומר כהן, משרד lawyers house, מרכז רמאאלה. מייצג את בעלי הקרקעות תושבי הכפר ראמון בנוגע להקמת אס"פ במרחב הכפר.
14:50 התייחסות חוקתית מהותית לנאמר:
  ח"כ יעל כהן פארן, המחנה הציוני-התנועה הירוקה, יו"ר ועדת המשנה לאנרגיות מתחדשות.
  ח"כ מוטי יוגב, יו"ר ועדת משנה לענייני יו"ש בועדת החוץ והבטחון של הכנסת.
  ח"כ לשעבר מוסי רז, יו"ר חיים וסביבה.

מושב שלישי : "עוד לא אבדה סביבתנו?" חלופות והצעות למנהל הסביבתי ביו"ש.

יו"ר המושב: נעמי צור, יו"ר המרכז הביו אזורי, ומייסדת קרן ירושלים ירוקה
15:45 ד"ר ניצן לוי מנהל איגוד ערים לאיכות הסביבה יהודה. הצגת תכנית אב סביבתית.
16:00 ד"ר קובי אנקר, מו"פ מזרח, אוניברסיטת אריאל, פרקטיקה של שיתוף פעולה אזורי בניהול נגר אנתרופוגני.
16:15 גלעד אך, מנכ"ל הפורום לישראל ירוקה, שוק הנדל"ן ומחדלי אכיפה סביבתית ביו"ש- הצעות לפתרון.
16:30 פרופ' אוריאל ספריאל, המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות, המכון למדעי החיים ע"ש סילברמן, האוניברסיטה העברית בירושלים, תפקודי המגוון הביולוגי של יו״ש באספקת שרותי המערכות האקולוגיות. קריאה לאיסוף נתונים בתחומי יו"ש.
16:45 ד"ר רפאל (רפי) לואיס, ארכיאולוג של מרחב ושדות קרב, החוג לארכיאולוגיה, אוניברסיטת חיפה, "בסתר המדרגה: היבטים ביטחוניים בטיחותיים וכלכליים לחידוש החקלאות המסורתית בהר".

הכניסה לכנס ללא תשלום ובהרשמה מראש באתר בית ספר שדה כפר עציון, ארוחת צהרים בתשלום.
הכנס יתקיים בבית הספר ללימודי סביבה ע"ש פורטר שנמצא מול שער 14 באוניברסיטת תל אביב.
חניה בתשלום בחניון עבודה סוציאלית הנדסה.

הקליקו לפרטים נוספים והרשמה

 

כנס שמירת סביבה ביו"ש

כתבות נוספות שיעניינו אותך