חיפוש טיולים ומסלולים
בחר אזור
בחר סוג פעילות
חיפוש פעילות בטקסט חופשי

60. אלעד - הרחבה

האיום: מרחב הגבעות המזרחיות של מחוז מרכז הוא מקום המפגש של השומרון עם שפלת החוף. לגבעות חשיבות נופית ואקולוגית, והן חלק חשוב מהמסדרון האקולוגי המחבר בין צפון הארץ לדרומה. מסדרון זה תורם לרציפותם של השטחים הפתוחים ולמעבר מיני חי וצומח, ומהווה ציר מרכזי של נדידת דורסים. אזור זה ידוע כבית גידול של הבתה העשבונית, וחשיבותו רבה למגוון רחב של מינים. בית גידול זה נעלם בהדרגה מנוף הארץ, בשל פעולות פיתוח.

השטחים הפתוחים בציר הגבעות המזרחיות, המיועדים להישאר כשטחים פתוחים בתכנית המתאר המחוזית למחוז מרכז, מאוימים על ידי יוזמות פיתוח שונות כמו מחצבות ותשתיות הקוטעות את רצף השטחים הפתוחים. פגיעה צפויה זו מצטרפת לקיטוע שנגרם על ידי בנייתה של גדר ההפרדה בשנים האחרונות. חלק מהגבעות מוגדר כ"שטח אש" ואינו נגיש לציבור.
העיר אלעד מתקרבת למיצוי שטח הבינוי שלה, ומבקשת להתרחב על חשבון השטח הפתוח הרגיש.

 
שטחים פתוחים בסמוך לעיר אלעד. צילום: אלון רוטשילד

לפני למעלה משנה נודע, כי שר הביטחון נענה לפניית שר השיכון וויתר על שטח האש המצוי ממזרח לאלעד, ואשר מתפקד במקביל כשמורת טבע לטובת בינוי. ויתורו של שר הביטחון נעשה בניגוד לעמדת אנשי המקצוע בצה"ל.

עמדת החברה להגנת הטבע: החברה להגנת הטבע פעלה בשנתיים האחרונות במסגרת ועדת החקירה לשינוי גבולות למניעת התפשטות העיר אלעד מזרחה, והציעה חלופות הולמות יותר את צרכיה. ועדת הגבולות הגישה את המלצותיה לשר הפנים.
שר הפנים החליט שלא לאשר התכנית לשמורת טבע ממזרח לאלעד – לאחר שזו עברה כ - 10 שנים ארוכות של הליכי תכנון, כולל ועדת ערר של המועצה הארצית והועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים. החברה להגנת הטבע טוענת שהחלטת שר הפנים מונעת ממניעים פוליטיים צרים, פוגעת בציבור הרחב ובטבע, ונגועה בחוסר סבירות קיצוני.  בעקבות החלטתו זו  הגישה החברה עתירה לבג"צ כנגד שר הפנים. תשובת המדינה לעתירה בבג"צ אמורה להינתן בראשית שנת 2012.

החברה להגנת הטבע פועלת במסגרת ועדת ההיגוי לתכנית המתאר לעיר אלעד על מנת להגן על השטחים הערכיים בסביבתה. החברה להגנת הטבע מוכיחה כי נכון להיום ישנם פתרונות מספקים בתכנית המתאר של אלעד. הפתרונות האלה כוללים תוספת שטחים למגורים ומבני ציבור ותעסוקה עבור העיר. לפיכך אין להסכים בשום פנים להרחבת העיר מזרחה. מכון דש"א עורך כעת סקר ומסמך מדיניות לכל מרחב ציר הגבעות.