חיפוש טיולים ומסלולים
בחר אזור
בחר סוג פעילות
חיפוש פעילות בטקסט חופשי

שריפה? חיץ אש!

22/10/2012

שימו לב: אנא עקבו אחר הנעשה במהלך העבודות, ודווחו לנו על חריגות ומפגעים!

 

השריפה הגדולה בכרמל ונזקיה, הובילו להקמת ועדה לאומית לטיפול בממשק היער והיישובים. לאור המלצות הוועדה, עלה הצורך לבחון את המצב בחיפה, כעיר שוואדיות מוריקים עוטפים את שכונותיה.

החברה להגנת הטבע יזמה מפגש שמטרתו מיתון הפגיעה בטבע תוך קבלת הצורך להקטנת נזקי שריפה לנוכח הסיכון לשריפה בו מצויה העיר, וברצון לנסח המלצות של הארגונים הירוקים, לכללי "עשה ואל תעשה" והמלצות להנחיות מקומיות בהתאם לייחודיות החיפאית. בדיון השתתפו אנשי רשות הטבע והגנים, קרן קיימת לישראל, אקדמיה, נציגי מנהל תפעול בעיריית חיפה, וכמובן אנשי החברה להגנת הטבע.

עיקרי הדברים שהוסכמו על הנוכחים:

 1. חשוב שהעירייה תגדיר סדרי עדיפויות עירוניים: כדאי ואפשר לשלב מידע הנאסף בימים אלה בסקר תשתיות טבע שעורכת החברה להגנת הטבע בעיר ובו נבדקת בין היתר ערכיות הואדיות.
 2. יש להכין תוכנית נקודתית תוך היכרות עם סיכונים מקומיים: קרבה למתקני גז, תחנות דלק, שיפועים וכדומה. אין לקבל החלטות גורפות.
 3. ביצוע תוכנית יחד עם אקולוג וקביעת פרמטרים כגון תכסית ושיפועים.
 4. שימוש נכון בדרכי ביוב ובמעברים בין הבתים, כפי שהיה נהוג אצל הבריטים, יכול להוות פתרון לחלק גדול מבעית הנגישות לכבאיות, ללא צורך בטיפול מאסיבי.
 5. יש להבחין בין הטיפול בשכונות ותיקות ושכונות חדשות.
 6. בשכונות ותיקות, טיפול בנגישות (סעיף 4) + הרמת נוף (גיזום ענפים עד לגובה של כשלושה מטרים) ייתן מענה סביר.
 7. בשכונות חדשות יש מקום מיוחד להתייחסות כבר בשלב התכנון וההנחיות לסוגיות של קווי מים למשל.
 8. צריך לקבוע פיילוט שבו נבחן את הטיפול ההכרחי.
 9. העבודה צריכה להתבצע ללא שימוש בכלים כבדים שיגרמו להרס משמעותי.
 10. תחזוקה מהווה מרכיב קריטי בטיפול. ללא תחזוקה ותקצוב הולם לשם כך, טיפול חד פעמי רק יגביר את הסיכון על ידי הפרת האיזון הקיים.
 11. צורך בפיקוח אינטנסיבי. הקבלן לא מקבל החלטות, אלא מבצע על פי תוכנית.

דגשים:

 • יש לאתר ולשמר אורנים ירושלמים מקוריים.
 • יש לדאוג לשימור הפרוזדורים – רצף מעברים בין השטחים הפתוחים בעיר.

המידע הרשום לעיל הועבר לגורמי התפעול והתכנון כמו גם למנכ"ל עיריית חיפה.

מאז בוצע פיילוט בפיקוח צמוד של גורמי הסביבה ברחוב קוסטה ריקה בעיר והתחילה עבודה בשכונות השונות. לצערנו לא כל ההמלצות יושמו, אולם העבודות מתנהלות באופן סביר תוך דיאלוג מתמיד בין אנשי כיבוי אש, מנהל התפעול ואנשי החברה להגנת הטבע.

מנהל התפעול מחלק מנשרים לתושבים ימים ספורים לפני תחילת העבודות ברחובות.

 

עדכון נובמבר 2014: בנוסף לעקרונות שלמעלה, סוכם שרוחב חיץ האש יהיה 10 מטרים, ותתבצע הרמת נוף ב15 מטרים נוספים. בתוך תחום חיץ האש יישמרו ארבעה עצים לכל דונם.

בתמונה מימין: עץ אורן שנפגע עקב גיזום לא תקין ומועמד לכריתה, רמת בגין.

אתם העיניים שלנו בשטח. אם אתם עדים לפעולות החורגות מהגדרת המשימה כפי שהוגדרה על ידי העירייה במינשר שהופץ לכם, אנא עדכנו באופן מיידי את מוקד פניות הציבור (106) או אותנו. טלפון: 04-8553860  פקס: 04-8553864