חיפוש טיולים ומסלולים
בחר אזור
בחר סוג פעילות
חיפוש פעילות בטקסט חופשי

תוכנית תמל/ 1006 אשקלון - מתחם מ-7

תכנית תמ"ל\1006 במתחם מ-7 אשקלון מבקשת להכין מסגרת תכנונית לפיתוח חטיבת הקרקע (4331 ד') בצפון מזרח העיר. התכנית שהופקדה עתידה להכיל 11,000 יח"ד בייעוד מגורים צפיפות ממוצעת של 17 יח"ד לדונם (סה"כ 2012 דונם למגורים) ומשולבת בייעודי מוסדות ציבור ומסחר. על ידי קידום מהיר של תוכנית כדוגמת תמל\1006 מתחם מ-7 אשקלון מתקבלת תוספת של מספר רב של יחידות דיור בפיתוח פרברי בשטחים פתוחים בשולי העיר, דבר העלול לנצל את תשומות הבניה ואת כלל המשאבים של העיר לטובת אזור הפיתוח החדש. הדבר יוביל לפגיעה במגמות החיוביות התחדשות העירונית ופיתוח העיר הוותיקה ובסופו של דבר, לפגיע באיכות החיים של תושבי העיר.

התוכנית הופקדה להתנגדויות בתאריך 17.08.2015.

 

 

 

 

 

תשריט תוכנית תמל/ 1006 אשקלון - מתחם מ-7-על גבי מפה

 

הוראות מופקדות

 

תשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום - 1 מתוך 2

 

תשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום - 1 מתוך 2-א'

 

תשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום - 2 מתוך 2

 

 

תשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום - 2 מתוך 2-א'

 

נספח/ הוראות בינוי - תכנית מופקדת / לעיון הציבור

 

נספח/ הוראות בינוי - תכנית מופקדת / לעיון הציבור-א'

 

נספח/ הוראות פיתוח תשתיות - מים - תכנית מופקדת / לעיון הציבור

 

נספח/ הוראות פיתוח תשתיות - מים - תכנית מופקדת / לעיון הציבור-א'

 

נספח/ הוראות פיתוח תשתיות - ביוב - תכנית מופקדת / לעיון הציבור

 

 

נספח/ הוראות פיתוח תשתיות - ביוב - תכנית מופקדת / לעיון הציבור-א'

 

נספח/ הוראות דרכים - תכנית מופקדת / לעיון הציבור

 

נספח/ הוראות דרכים - תכנית מופקדת / לעיון הציבור-א'

 

נספח/ הוראות תנועה - תכנית מופקדת / לעיון הציבור

 

נספח/ הוראות תנועה - תכנית מופקדת / לעיון הציבור-א'

 

נספח הוראות שימור - תכנית מופקדת לעיון הציבור

 

נספח הוראות שימור - תכנית מופקדת לעיון הציבור-א' 

 

נספח הוראות שימור - תכנית מופקדת לעיון הציבור-ב'

 

נספח כללי\אחר - 1 מתוך 2

 

נספח כללי\אחר - 1 מתוך 2-א'

 

נספח כלל\אחר - 1 מתוך 2-ב'

 

נספח כלליאחר - 1 מתוך 2-ג'

 

נספח כלליאחר - 2 מתוך 2

 

נספח כלליאחר - 2 מתוך 2-א'

 

נספח כלליאחר - 2 מתוך 2-ב'

 

נספח כלליאחר - 2 מתוך 2-ג'

  

חתכים - תכנית מופקדת לעיון הציבור

 

נספח נוף - 1 מתוך 2

 

נספח נוף - 1 מתוך 2-א'

 

נספח נוף - 1 מתוך 2-ב'

 

נספח נוף - 2 מתוך 2

 

 

נספח נוף - 2 מתוך 2-א'

 

נספחים מופקדים - תכנית מופקדת / לעיון הציבור

 

נספחים מופקדים - תכנית מופקדת / לעיון הציבור-א'

 

תסקיר השפעה על הסביבה / דוח סביבה - תכנית מופקדת / לעיון הציבור

 

תסקיר השפעה על הסביבה / דוח סביבה - תכנית מופקדת / לעיון הציבור-א'

 

תסקיר השפעה על הסביבה / דוח סביבה - תכנית מופקדת / לעיון הציבור-ב'

 

תכתובות - חוות דעת מתכננת הוועדה והיועצים המקצועיים