חיפוש טיולים ומסלולים
בחר אזור
בחר סוג פעילות
חיפוש פעילות בטקסט חופשי

תמל/1066 - רכסים - שכונת הפרסה

התוכנית מתפרשת על שטח של כ - 819 דונם. על פי מסמכי התכנית מוצעת בניה של  1,890 יח"ד בצפיפות ממוצעת של כ –10 יחידות דיור לדונם, מבני ציבור, תעסוקה ומסחר וכן, הקמת מרכז חדש ליישוב (מע"ר) ובו שטחי תעסוקה בהקיף של 50,000 מ"ר, דיור מוגן ל 250 יח"ד, מבני ציבור וכ 90 יח"ד בשולי המע"ר. כמו כן נועדה התכנית לקבוע את הממשק עם השטחים הפתוחים שבהיקפה.  

 

המתחם מצוי במזרח רכסים. בתמ"א 35-רכסים מוגדר כישוב מיוחד, מרקם שמור משולב, שמורות וגנים באונה הדרומית ויער נטע אדם באונה הצפונית. השכונה מוצעת בחלקה על שמורת טבע מאושרת בתכנית מפורטת, ו/גם בתמ"א 8. צורת הפרסה של התוכנית אינה תואמת את כתם הפיתוח בתוכנית המתאר המחוזית (תמ"מ 6). כמו כן, הצעת משרד השיכון אינה תואמת את המלצות תכנית המתאר לרכסים שגרסה שיש לצמצם את הפגיעה באונה הדרומית בשל איכותה, בשל הגן הלאומי, המסדרון האקולוגי ובשל השיפועים. הוצעה חלופת מתכננת המחוז שעושה שימוש בכתם התמ"מ ובתוספת עליו המצמצמת את היקף האונה הדרומית ומאפשרת את אותו מספר יחידות הדיור.

 

סטטוס: התכנית אושרה בתאריך 17.1.2019

 

תשריט התכנית על גבי תצ"א

 

הוראות התכנית

קישור למסמכי התכנית הנוספים לחץ כאן