חיפוש טיולים ומסלולים
בחר אזור
בחר סוג פעילות
חיפוש פעילות בטקסט חופשי

תוכנית תמל/ 1009 רכס לבן

תשריט תוכנית תמל/ 1009 רכס לבן על גבי מפה

 

 הוראות תוכנית תמל/ 1009 רכס לבן

 

תשריט התכנית מצב מאושר

 

תשריט התכנית מצב מאושר - מצב מאושר כולל תכנית 11-0054130 בהפקדה

 

תשריט התכנית מצב מאושר - נספח מס' 13 - נספח סיכוני רעידת אדמה

 

תשריט התכנית תדפיס תשריט מצב מוצע

 

תשריט התכנית תדפיס תשריט מצב מוצע-א'

 

אדריכלות - טבלה 5 

 

אדריכלות - נספח טבלת מספר בניינים מירבי

 

אדריכלות - נספח מס' 1 - תכנית סביבה

 

איכות הסביבה - נספח מס' 9 - מסמך סביבתי

 

בינוי ופיתוח - נספח מס' 2 - בינוי ופיתוח, גיליון 2.1 - תכניות

 

בינוי ופיתוח - נספח מס' 2 - בינוי ופיתוח, גיליון 2.3 - חתכים

 

בינוי ופיתוח - נספח מס' 2- בינוי ופיתוח, גליון 2.2 - תכניות

 

דרכים - נספח מס' 5, גיליון 5.2 - חתכי אורך-דרכים

 

 

דרכים - נספח מס' 5, גיליון 5.3 - חתכי אורך-דרכים

 

דרכים - נספח מס' 5, גיליון מס' 5.1 - חתכי אורך-דרכים

 

מים - נספח מס' 7 , גיליון 7.1 - מים

 

מים - נספח מס' 7, גיליון מס' 7.2 - מים

 

הוראות פיתוח - נספח מס' 3, גיליון מס' 3.1 - נספח נופי - תכנית

 

הוראות פיתוח - נספח מס' 3, גיליון מס' 3.2 - נספח נופי - חתכים

 

 

פרוגרמה לשטחי ציבור - נספח מס' 11 - פרוגרמה

 

תנועה - נספח מס' 4, גיליון 4.1 - תנועה וחניה

 

תנועה - נספח מס' 4, גיליון 4.2 - חתכים טיפוסיים

 

תנועה - נספח מס' 4, גיליון 4.3 - קווי שירות בתח"צ

 

 

חומרי חפירה ומילוי - נספח מס' 12, גיליון 12.1 - חפירה ומילוי

 

חומרי חפירה ומילוי - נספח מס' 12, גיליון 12.2 - מסמך חומרי חפירה ומילוי

 

שמירה על עצים בוגרים - נספח מס' 10 - שמירה על עצים בוגרים

 

ביוב - נספח מס' 8, גיליון מב' 8.1 - ביוב

 

ביוב - נספח מס' 8, גיליון מס' 8.2 - ביוב

 

 

ניקוז - נספח מס' 6 - הידרולוגיה