חיפוש טיולים ומסלולים
בחר אזור
בחר סוג פעילות
חיפוש פעילות בטקסט חופשי

תוכנית תמל/ 1008 טורעאן - שכונת רכס טורעאן

  

 

תשריט תוכנית תמל/ 1008 טורעאן  על גבי מפה

 

הוראות התוכנית תמל/ 1008 טורעאן

 

 תשריט מצב מאושר

 

 

תשריט מצב מוצע

 

תשריט מצב מוצע-א'

 

 

מים

 

סביבה ונוף - נספח נופי-סביבתי חלק א' - פרקים 1-2

 

 

 סביבה ונוף - נספח נופי-סביבתי חלק ב' - פרקים 3-5

 

פרוגרמה לשטחי ציבור - נספח פרוגרמתי

 

 

תנועה

 

תנועה-חלק ב'

 

חומרי חפירה ומילוי

 

אדריכלות - נספח בינוי מחייב רק בהגדרת מתחמי השלביות 1 ו-2

 

אדריכלות - נספח חתכים טיפוסיים

 

מים

 

סביבה ונוף

 

ביוב

 

ניקוז

 

נספח/ הוראות בינוי

 

נספח/ הוראות פיתוח תשתיות - מים

 

נספח/ הוראות פיתוח תשתיות - ביוב

 

נספח/ הוראות פיתוח תשתיות - ביוב-חלק ב'

 

נספח/ הוראות פיתוח תשתיות - ניקוז

 

נספח/ הוראות תנועה

 

פרוגרמה למבני ציבור

 

נספח כללי/אחר

 

נספח כללי/אחר-חלק ב'

 

חתכים

 

נספח נוף

 

פיתוח סביבתי - 1 מתוך 2

 

פיתוח סביבתי - 1 מתוך 2-חלק ב'

 

פיתוח סביבתי - 1 מתוך 2-חלק ג'

 

פיתוח סביבתי - 2 מתוך 2

 

פיתוח סביבתי - 2 מתוך 2-חלק ב'

 

פיתוח סביבתי - 2 מתוך 2-חלק ג'

 

חוות דעת מתכננת וועדה

 

תוכנית תמל/ 1008 טורעאן - שכונת רכס טורעאן-דוח חוקר