חיפוש טיולים ומסלולים
בחר אזור
בחר סוג פעילות
חיפוש פעילות בטקסט חופשי

הפורום לדמוקרטיב בתכנון

הפורום לדמוקרטיה בתכנון 

בעקבות השינויים המבניים במערכת התכנון שהחלו עם הקמת הממשלה הנוכחית וחתימת ההסכמים הקואליציוניים, מובילה החברה להגנת הטבע את "הפורום לדמוקרטיה בתכנון". הפורום, שהוקם ע"י החברה, מאגד שורה של ארגוני חברה וסביבה, שם לעצמו למטרה לבלום את השינויים המוצעים – המדירים את נציגי הציבור מתהליכי התכנון – ולהוות גורם מקצועי שיוכל לייעץ למשרדי האוצר, הפנים והשיכון בנושאי תכנון, סביבה ודיור. 

עם חתימת ההסכמים הקואליציוניים וחלוקת תיקי הממשלה, התבשר הציבור הישראלי כי מפלגת "כולנו" ברשות שר האוצר משה כחלון, קיבלה 3 משרדי ממשלה – האוצר, השיכון והגנת הסביבה. בנוסף, ההסכם הקואליציוני שנחתם עם "כולנו" כולל את השינויים הבאים: 

·         העברת מינהל התכנון ממשרד הפנים למשרד האוצר. 

·         העברת רשות מקרקעי ישראל (רמ"י), הגוף שמנהל את הקרקעות בבעלות המדינה, שהן רובן המוחלט של הקרקעות. 

·         העברת כל סמכויות שר הפנים בחוק התו"ב לשר האוצר- כולל ניהול ועדות מחוזיות וארציות, מינוי נציגי ציבור (כולל ארגוני הסביבה). 

·         השרים אבי גבאי ויואב גלנט (הג"ס והבינוי בהתאמה) כפופים לכחלון ומחויבים ולתכנית הדיור שלו. 

·         העברת הוועדות המחוזיות לשירות כחלון ותחת הנהלת מינהל התכנון – בניגוד לעבר שלא היו כפופות למנהל התכנון והייתה עצמאות ושיקול דעת. כלומר, נציגי המשרדים בוועדה יחוייבו להצביע לפי מדיניות המשרד, גם אם זה עומד בניגוד לדעתם המקצועית. 

·         חוק פרוייקטים לאומיים- הכפפת נציגי המשרדים למדיניות  הממשלה. 

·         הגדלת משרות האמון בוועדות המחוזיות – לכאורה כדי לייעל ולטייב את עבודתן, אך בפועל עשוי להביא לניגודי אינטרסים ולמינויים לא מקצועיים. 

שינויים אלו הינם המשך ישיר של מגמת החלשת הציבור בתהליכי התכנון בישראל, שהחלה בשנת 2011 עם הקמת הועדות לדיור לאומי (וד"לים) והרחבת סמכויותיהן, ונמשכה עם הדרת נציגי הציבור מהוועדה לנושאי תכנון עקרוניים (ולנת"ע), קידום הותמ"ל, תיקון 101 לחוק התכנון והבנייה ועוד. 

הראציונל של שינויים אלו ברור: איחוד שלושת המשרדים העיקריים בחוק התכנון והבנייה נועד להסיר חסמים ולקצר תהליכים באישור תכניות. המשמעות, מצד שני, היא הרת אסון: אישור תכניות – חלקם מתחמים גדולים של עשרות אלפי יחידות דיור – מבלי דיון אמיתי סביבן וצמצום יכולתו של הציבור ונציגיו להתנגד להן. כך לדוגמה, שאלות הנוגעות לגריעה משמעותית של שטחים פתוחים, פגיעה בערכי טבע מוגנים והתעלמות מנושאים של קרינה וקרקעות מזוהמות – עשויות להיוותר ללא מענה כאשר תכניות תאושרנה במתכונת העבודה החדשה של מינהל התכנון. 

השינויים הנ"ל עשויים להביא לכך שקבלת החלטות תיעשה מתוך שיקולים לא מקצועיים, ובניגוד למדיניות התכנון הארצית. לדוגמה: 

·         הקמת יישובים חדשים במקום חיזוק ועיבוי יישובים קיימים ואזורים מטרופוליניים. 

·         משאבי טבע – קידוחי גז, נפט ופצלי שמן, כריית מחצבים וכו' באופן שעשוי לפגוע בתושבים סמוכים. 

·         עידוד זחילה עירונית לשטחים פתוחים גובלים – כמו בהרי ירושלים. 

הפורום לדמוקרטיה בתכנון, המורכב מאנשי מקצוע רבים, מציע פתרון בר יישום למשבר הדיור הנוכחי, שיאפשר השגת יעדים של פיתוח בר-קיימא, שיהיה יעיל יותר סביבתית וכלכלית, ויבטיח איכות חיים לכלל התושבים.   

  התכנית לפתרון משבר הדיור של מומחי הארגונים בפורום לדמוקרטיה בתכנון
  מצגת שהוכנה לכנס ארגונים