חיפוש טיולים ומסלולים
בחר אזור
בחר סוג פעילות
חיפוש פעילות בטקסט חופשי

סקר תשתיות טבע עירוני בחיפה 2012

סקר תשתיות טבע עירוני בחיפה 2012

 לסקר המלא

 לכרטיסיות אתרי הסקר

למפת אתרי הטבע העירוני בחיפה

מסלולי טבע עירוני בחיפה:
שלוחת הכרמליתים |
נחל שיח | נחל עובדיה | נחל לוטם | נחל זיו ונחל רמז | נחל אחוזה | חוף שקמונה


סקר מרתק זה מיפה את אתרי הטבע בתחום העיר חיפה וממצאי הסקר עובדו לשכבות ממ"ג (מערכת מידע גיאוגרפי GIS) ונערכו בצורת כרטיסי אתר מפורטים. בכל כרטיס רוכזו נתוני סביבה, תכנון, מערכות טבעיות, צילומי המחשה, מיקום גיאוגרפי של ממצאים חשובים וכן רשימה מפורטת של ממצאים מהסקר. כרטיסים אלו מיועדים לכל העוסקים במלאכת התכנון והניהול העירוני והם יאפשרו למקבלי החלטות ולדרג המקצועי לגבש התייחסות ראשונית לכל סוגיית תכנון הנוגעת למגוון ביולוגי בתחום אתר טבע עירוני שנסקר בסקר זה.

ממצאי הסקר בחיפה מצביעים על מגוון רב ומרשים של מערכות צומח וחי, חלקן ברמות שימור גבוהות הכוללות מספר משמעותי של מינים נדירים או בסכנת הכחדה. הממצאים העלו שקיים מגוון רחב של בתי הגידול בתחום העיר הכולל שילוב נדיר של אזורים הרריים עם רצועת חוף, בתי גידול לחים ומלחות. מצבם של חלק מאתרי הטבע שנסקרו הוא טוב יחסית, ומספר השטחים שבהם נדרש שחזור ושיקום בהיקף נרחב של בית הגידול אינו גדול (בעיקר אתרי אגן
הקישון: נחל גיבורים, נחל סעדיה ועוד). הניתוח התכנוני מצביע על אתגרים הולכים וגדלים בשטחים ציבוריים פתוחים (בעיקר בוואדיות וברצועת החוף) ובשטחים בעלי הרכב בעלויות מגוון (אזור הקישון, מוקד חשוב למיני חי וצומח נדירים). הרכב בעלויות הקרקע, וייעודי הקרקע בתוכניות המתאר המאושרות, יחייבו את הרשויות למצוא פתרונות יצירתיים שיבטיחו את שמירת מגוון המינים לאורך זמן.

לכרטיסיות אתרי הסקר, לחצו כאן

ריכוז ועריכה: עידו וכטל, מורן אביב וענבל קורן-רייסנר
קראו את הסקר במלואו

  סקר תשתיות טבע עירוני בחיפה