חיפוש טיולים ומסלולים
בחר אזור
בחר סוג פעילות
חיפוש פעילות בטקסט חופשי

דניה הירוקה

13/03/2019
צילום: עמרי סלנרב- 20.2.19 התקיים דיון להפקדת התכנית "דניה הירוקה" בוועדה המחוזית חיפה לתכנון ובנייה, להרחבה של שכונת "הוד הכרמל - דניה" הוותיקה. השכונה תוכננה לכלול 64 מגרשי מגורים בני 4 יח"ד בכל מגרש, למגורים, למוסדות ציבור, שטח למסחר ושטח למלונאות. מתכנן קהילת החברה להגנת הטבע בחיפה והסביבה כתב התייחסות שנשלחה ליו"ר הוועדה המחוזית ולמתכננת המחוז כשבוע לפני הדיון הוועדה המחוזית.
 
בתום הדיון, החליטה הוועדה לקבל את מרבית הבקשות שלנו לתיקון התכנית, תוך צמצום מספר המגרשים לבנייה, הרחבת החיץ בין פארק הכרמל לבין השכונה, וצמצום עבודות הפיתוח באופן משמעותי. כמו כן הוועדה החליטה על הוראות שיתווספו לתכנית והחשובות שבהן, ש "קירות הניקיון" יהיו בתחום המגרשים לבנייה ,כך תמנע גלישת דרדרת ופסולת בנייה אל מדרון נחל נדר, והשצ"פ (שטח ציבורי פתוח) הדרומי של השכונה יישמר כטבעו. אנו מברכים על ההחלטה האחראית שנקטה הוועדה המחוזית לשמירה על קו ההשקה בין השכונה לבין פארק הכרמל.