חיפוש טיולים ומסלולים
בחר אזור
בחר סוג פעילות
חיפוש פעילות בטקסט חופשי

עדכון החלטות הוועדה להשלמת בחפ/2000 - תכנית המתאר של חיפה

5/01/2017

מאז שנת 1934 לא אושרה לחיפה תכנית מתאר עדכנית והמסגרת התכנונית בעיר עדיין מסתמכת על התכנית המנדטורית. תכנית מתאר עירונית משמשת ככלי החשוב ביותר כיום להכוונת התכנון בעיר בראייה רחבה. בנוסף, במסגרת הרפורמה החדשה לחוק התכנון והבנייה (שינוי 101) אישור תכנית מתאר כוללנית עדכנית מהווה תנאי הכרחי עבור ועדה מקומית המעוניינת לקבל את מלוא סמכויות התכנון האפשריים בחוק ("ועדה עצמאית מיוחדת"). 

ב-16.2.2015  הצגנו בפני החוקר שמונה על ידי הוועדה את עיקרי הערותינו ואת השינויים המוצעים במסמכי התכנית.  
 לפני כחודשיים פורסמו המלצות החוקר להתנגדויות ולאחר מכן התקבלו ההחלטות הסופיות של הוועדה להשלמת תכניות במחוז חיפה.


באופן כללי, ההחלטות שאומצו על יד הוועדה להשלמת תכניות משפרות לדעתנו באופן ניכר את תכנית המתאר. לשמחתנו סימון התחום המיועד לפארק מורד הקישון נשאר במסמכי התכנית על אף הלחצים, בוטלה הרצועה לתכנון כביש  בנחל עובדיה, בוצעו שינויים חשובים בנספח הנופי ובנספח גובה הבנייה,   התווספו שיפורים בנהלים של הליכי שיתוף ציבור בתכנון וכלים תומכים לעידוד ביצוע  תכניות של התחדשות עירונית.

 

 בהתאם להערותינו בנושאי טבע עירוני ושטחים פתוחים תתווסף לתכנית רשימה של כל אתרי הטבע העירוני בהתאם לסקר תשתיות טבע עירוני של חיפה, הנחיות חשובות לבחינת ערכי טבע בתכניות מפורטות ושינוי מעמדו של  הנספח הנופי לנספח מחייב.

כמו כן נוספה על פי דרישתנו הנחייה למניעת הפנייה של תאורת רחוב אל החופים והשטחים הפתוחים, סעיפים המגבילים פיתוח אינטנסיבי שאינו מתאים לפארקים עירוניים קטנים, ועוד. 

 עדיין נותרו הרבה "חורים שחורים" בתכנית ויש היבטים שלא זכו למענה המתאים לדעתנו. כמובן חלק מהערותינו לא התקבלו על ידי הוועדה אך ניכר שההערות הרבות שכן התקבלו ונכנסו בסעיפי ההחלטות יחוללו שינוי מהותי בתכנית, הן בנושאים של שיפור איכות החיים העירונית והן במתן כלים להגנה על השטחים הפתוחים ולשמירת ערכי הטבע הקיימים בעיר. 

 

 

 

← גישה למערכת מסמכי התכנון באתר מנהל התכנון