חיפוש טיולים ומסלולים
בחר אזור
בחר סוג פעילות
חיפוש פעילות בטקסט חופשי

44. פי גלילות - בינוי ברצועת הנופש

נרקיסים בגלילות. צילום: עמיר בלבן, החברה להגנת הטבעאזור רצועת הנופש-פי גלילות הוא הגבול בין ת"א לרמת השרון, והינו השטח הפנוי הגדול המשמעותי שנותר במרחב מחוז תל אביב. בשל חשיבותו קיבל שטח זה הכרה כשטח פתוח חשוב בתוכנית המתאר המחוזית (תמ"מ 5) כ"רצועת נופש מטרופולינית".

למרות זאת, מספר תוכניות החלות על השטח מציעות פיתוח אינטנסיבי של השטח תוך בינוי של אלפי יחידות דיור וגם של שטחי מסחר ותעסוקה. למעשה, מדובר בתוכניות בניה בהיקף גדול שאינן מתואמות זו עם זו ואינן מציבות את ערך רציפות השטחים הפתוחים ברצועת הנופש המטרופולינית כעקרון מנחה.


השוואה בין מיקום ערכי הטבע במרחב, ובין תוכניות הפיתוח באזור והשטחים המיועדים לפארקים במסגרתן, מצביעה על אי הפנמת חשיבותם וייחודם של ערכי הטבע. לעומת זאת, שטחים דלים בערכי טבע כמו שטחי חקלאות אינטנסיביים או קרקעות מזוהמות שערכי הטבע המקוריים בהן הושמדו זה מכבר, יועדו כפארקים פתוחים לציבור.
עמדת החברה להגנת הטבע: הרצועה המדוברת הינה שטח פתוח ובעל פוטנציאל עצום לאזור פנאי ונופש לכל תושבי מחוז ת"א. החברה להגנת הטבע סבורה כי יש לשנות ולשפר את תוכניות הפיתוח החדשות בשולי האזור כך שעיקרון שמירה על רציפות השטחים הפתוחים יבוא לידי ביטוי משמעותי ויאפשר יצירת מרחב טבע עירוני מטרופוליני. מרחב רציף יאפשר קיום ריאה ירוקה מהגדולות במחוז ת"א, הנצפית מישובים ודרכים סמוכים, מסדרון אקולוגי המחבר אתרי טבע ומעבר חשוב להולכי רגל ורוכבי אופניים בתוך מרחב של טבע עירוני. על התוכניות העתידיות להתחשב בערכי הטבע הקיימים ולייצר מנגנונים של שיקום והעשרה אקולוגית. יש להימנע מיצירת שכונות הסוגרות על השטחים הפתוחים והמונעות יצירת פארק מטרופוליני פתוח ומזמין לציבור. נכון להיום התכניות החלות על השטח הינן מתאריות בלבד, וניתן לשנות בשלב קידום התכניות המקומיות המפורטות את מיקום אזורי הבינוי, ובכך לאפשר קיומו של פארק אורכי,רציף וערכי.
בנובמבר 2010 קהילת תל אביב בחברה להגנת הטבע הציגה לציבור מתווה תכנוני ועקרונות פעולה לקראת קידם פארק מטרופולינים מישור החוף – מצומת מורשה ועד הים.  מסמך זה מציג את חשיבות השמירה על עקרונות הרציפות והנראות לשם שמירה על השטחים הפתוחים הקבועים בתכנית המחוזית (תמ"מ 5). אלו הן אבני היסוד ליצירת יחידת פארק אורכי רציף מצומת מורשה ועד הים.
פרגים בעמק גלילות. צילום: עמיר בלבן, החברה להגנת הטבע
שילוב עקרונות אלה, יחד עם מחוייבות לשמירה מיטבית על ערכי הטבע והמורשת המצויים באזור יוכלו לסייע בקידום תכניות מפורטות משולבות לקידום פארק מטרופוליני המספק שירותי טבע עירוני לתושבי תל אביב, רמת השרון וכלל המטרופולין.