חיפוש טיולים ומסלולים
בחר אזור
בחר סוג טיול
בחר דרגת קושי
חיפוש טיול בטקסט חופשי
 
פייסבוק
ניוזלטר

חופים

עמדת החברה להגנת הטבע בנושא החופים בארץ ישראל:
מרבית תושבי ישראל מתגוררים בסמיכות לחוף הים התיכון שהינו השטח הפתוח בו שיעור המבקרים ואינטנסיביות הביקור הם הגבוהים ביותר. בשל כך, אנו מובילים בשנים האחרונות את המאבק לשמירת חופי הים התיכון כנגד פיתוח מאסיבי לאורכו, שמירה על זכות הציבור למעבר חופשי ונוח לחוף ולאורכו, ושמירה על המבט החופשי לים.
שלוש נקודות מוצא מרכזיות מנחות את החברה להגנת הטבע בפעילותה לשמירה על חופי הים התיכון: חוף הים הינו משאב טבעי מוגבל הנמצא במחסור | חוף הים הינו משאב ציבורי | חוף הים הינו שטח פתוח איכותי וייחודי.

נתקלתם במפגע בחוף, נותרתם ללא מענה הולם, אתם מעוניינים לסייע לשמירה על החופים - אתם מוזמנים ליצור קשר עם משה פרלמוטר, רכז חופים של החברה להגנת הטבע, בדוא"ל
moshep@spni.org.il.
 

עדכונים: חוק החופים | מאבקים בולטים

החופים יישארו פתוחים

בחברה להגנת הטבע קיבלו בשמחה את העובדה ששר הפנים התיישר לפי עמדתה ולפי עמדת הציבור, והודיע כי אין בכוונתו לאסור את הרחצה בחופי הים. אלפים כבר חתמו על גלויות תמיכה וירטואליות.

שלוש שנים לחוק החופים

מדו"ח החברה להגנת הטבע עולה: "בכל הנוגע לפיקוח ואכיפה, לגביית היטלים, מעבר חופשי לאורך החוף והסרת גדרות, המשרד להגנת הסביבה נכשל ביישום סעיפים אלו בחוק"

מאבקים בולטים לשימור החופים

החברה להגנת הטבע מציינת מספר מאבקים בולטים לאורך השנים למען שימור החופים. בינהם: המרינה בחיפה, סגירת חופים, רצועת החוף בתל אביב ואחרים

ועדת החופים - הועדה לשמירת הסביבה החופית

מליאת הועדה לשמירת הסביבה החופית מתכנסת אחת לחודש במנהל התכנון בירושלים, כאשר החברה להגנת הטבע מייצגת את ארגוני הסביבה בועדה.

בנייה לאורך החוף

בשנים האחרונות חל שינוי דרמטי בהתייחסות של מוסדות התכנון לחוף הים, בהשוואה לשנות ה-90'. בשנים האחרונות לא אושר ע"י מוסדות התכנון אף פרויקט בעייתי, בדומה לאלו שקמו בשנות ה-90', לאורך החוף. הקמת הועדה לשמירת הסביבה החופית מחזקת מגמה זו. מגמת שיפור.

הים הוא של כולם!

החברה להגנת הטבע מובילה בשנים האחרונות את המאבק לשמירת חופי הים, כנגד פיתוח מאסיבי והרסני לאורכו, שמירה על זכות הציבור למעבר חופשי ונוח לחוף ולאורכו, ושמירה על המבט החופשי לים.

עליית מפלס פני הים התיכון

עליית מפלס פני ים היא ככל הנראה, אחת התופעות המדאיגות ביותר אשר תתרחשנה כתוצאה מהשינוי האקלימי.

מרינות

מאז אישורן ובנייתם של המרינות באשקלון, אשדוד והרצליה, במהלך שנות ה-90', לא אושרה אף מרינה נוספת. במהלך השנים האחרונות נדחו תכניות רבות להקמת מרינות נדל"ניות לאורך החוף: נהריה, עכו, נתניה ובשנה האחרונה נדחתה סופית תוכנית המרינה בראש הכרמל בחיפה. מגמת שיפור.

איסור בנייה ברצועת החוף

החוק לשמירת הסביבה החופית יישב מחלוקת רבת שנים בנוגע לתחום איסור הבנייה וקבע קו חוף ברור למדינת ישראל, בגובה של 0.75 מ', המעוגן בקורדינטות והמפורסם ברשומות. מגמת שיפור.

תשתיות לאורך החוף

על אף הגידול בביקוש לתשתיות לאורך החוף, בעיקר מתקני ההתפלה והגז הטבעי, לא חל גידול בשטח המיועד להן בחוף. התשתיות שהוקמו ותוכננו שולבו בשטחים המיועדים לתשתיות ובחלק מהמקרים אף נדחקו לעורף החוף. מגמת שיפור.

איים מלאכותיים

בעבר נבחנה האפשרות להקמת איים מלאכותיים למגורים. בשנים האחרונות ירדה אפשרות זו מהפרק וכיום הצטמצם מרחב החיפוש לבחינת האפשרות להקמת איים לתשתיות. מגמת שיפור.

שמורות חופיות וימיות

לאחר שנים רבות בהן לא חלה כל תזוזה משמעותית בהכרזת השמורות והגנים לאורך קו החוף, ניתן להצביע בשנים האחרונות על תזוזה של ממש, בעיקר בכל הקשור לקידום השמורות הימיות. מגמת שיפור.

ארוזיה לאורך החופים והמצוקים

התופעה של הארוזיה בחופים ובמצוקים הלכה והחריפה בשנים האחרונות, כתוצאה משינויים מקומיים וגלובליים. תחזיות לעתיד צופות החרפה נוספת כתוצאה מעליית מפלס הים. במקרה זה נראה כי לאחרונה החלו הרשויות המקומיות הרלוונטיות והמדינה להגיב בהתאם ולקחת אחריות על הנושא. הארוזיה לאורך החופים - מגמת החרפה. ההתמודדות עם התופעה - מגמת שיפור.

מערכת הביטחון וחופי הים

מערכת הביטחון תופסת רצועת חוף באורך של 31 ק"מ כאשר חלק הארי של השטח תפוס ע"י שימושים בטחונים שאינם מחייבים את הקרבה לים. במהלך השנים האחרונות חלה עליה באינטנסיביות השימוש של צה"ל ומערכת הביטחון בשטחים לאורך החוף, על אף שאין כל זיקה בינם לבין הים והחוף המחייבת את קירבתם. המשמעות לכך היא פגיעה בערכי טבע איכותיים. גם התקוות לשחרור שטחי חוף משימושים צבאיים התבדו. מגמת נסיגה!

פסולת בחופים

פרויקט "חוף נקי" של המשרד לאיכות הסביבה, שמטרתו שמירה על חופי הים התיכון ואילת נקיים מפסולת, מתנהל במשך השנה האחרונה והתוצאות כבר ניכרות בשטח. ישום הפרויקט התאפשר לאחר שמשרד האוצר הסכים למימון סדיר של הפרויקט בשלוש השנים הקרובות, בעלות של 3 מיליון ₪ לשנה. מגמת שיפור.

זיהום הים

לאחרונה אושר שינוי לחוק זיהום הים ממקורות יבשתיים ובתי המשפט החלו להחמיר בקנסות למזהמים. במהלך התקופה ניתן להצביע על שינוי מגמה גם בהיקפי ההזרמות של גורמי זיהום שונים לים, ממקורות יבשתיים בכלל ומשש הנקודות שהוגדרו כבעייתיות ביותר (Hot Spot) לאורך החוף, בפרט. בנוסף, הכנת תכנית פעולה לאומית (NAP) להפחתת מזהמים לים התיכון ממקורות יבשתיים נמצאת בשלבי סיום. נדרש שיפור בכל הקשור לטיפול בקולחים המוזרמים ישירות או באמצעות הנחלים לים. מגמת שיפור.

ניטור מי הים ופרסום המידע לציבור

בשנתיים האחרונות החל משרד הבריאות בפרסום שקוף ובהיר של תוצאות הניטור בחופים המוכרזים. מאידך אין שיפור בכך שהניטור עצמו מתבצע רק בעונת הרחצה ורק בחופים המוכרזים. פרסום המידע לציבור – מגמת שיפור. הרחבת מימדי הניטור בזמן ובמרחב - ללא שינוי.

זכות הציבור למעבר חופשי

החוק לשמירת הסביבה החופית עיגן בחקיקה את העיקרון של "זכות הציבור למעבר חופשי" וכך מיסד נושא אשר זכה להתייחסויות רבות במסמכי מדיניות שונים כגון תמ"א 13ג' ומסמך המדיניות למימי החופין. אולם, על מנת להסדיר את הנושא באופן מלא יש לבטל את הסעיף בחוק [ס. 5()ג)(6)] המסייג מקומות רחצה מוכרזים מזכות המעבר ובכך נותן למעשה לגיטימציה לסגירה שלהם. מגמת שיפור המחייבת המשך טיפול.

סגירת חופים לאירועים

תופעת סגירת החופים הציבוריים לטובת אירועים פרטיים החריפה אומנם בשנים האחרונות אך פסיקה משפטית עכשווית בנושא מעמידה את הסוגיה בפני הסדרה, שעיקרה איסור על אירועים פרטיים בחופים וקביעת הגבלות בנוגע לאירועים מסחריים. המבחן המשמעותי, כמובן, יהיה ביישום. סגירת חופים לאירועים – מגמת החרפה. פעילות להסדרת הנושא – מגמת שיפור.

תשלום בכניסה לחופים

רובם המכריע של החופים העירוניים מאפשר כניסה ללא תשלום. לעומת זאת, הכניסה למרבית החופים בתחומי המועצות האזוריות הינה בתשלום. בעקבות עתירה משפטית של אט"ד, נדרש משרד הפנים לגבש קריטריונים ברורים לסוגיית התשלום בחופים לאחר שנים רבות בהן הנושא לא היה מוסדר. יחד עם זאת, על מנת למנוע גביית תשלום מהולכי רגל בכניסה לחופים נדרש שינוי לחוק הסדרת מקומות רחצה. מגמת שיפור המחייבת המשך טיפול.
     
  1. לעמוד הקודם
  2.  
  3. לעמוד הבא